Nejnovější příspěvky

Listopadové Setkání rodin

pozvanka_SR_listopad_2017

Pro letošní podzim chystáme, snad vtipné a poutavé téma Hrdinové – Superheroes. Budeme se s dětmi seznamovat s příběhy hrdinů Bible – Davida, Samsona a Jozua, ale i si pohrajeme v tematickém rámci současných supermanů a jiných Avangers, kteří statečně zachraňují svět.Na program rodičů přijali pozvání Juraj Jordán Dovala, který bude mluvit o Mužské spiritualitě, a Jeanette Vrtková, která poví něco o Nedirektivní výchově. Jinak klasicky chystáme modlitby, nedělní bohoslužbu, různé hry a veselé aktivity, zpívání i vyrábění.

Přihlašujte se prostřednictvím google formulářů pro rodiny a pro dobrovolníky.

Liturgický workshop 3.10.2017

Srdečně vás zveme na Liturgický workshop, který se uskuteční 3. října 2017 od 9.00 hodin v Brně na Lipové (Penzion Zahrada). Workshop pořádají společně Liturgická a Misijní komise při ÚR. Cílem je seznámení se s liturgickými tvary, které se vedle liturgie Dr. Farského také používají v Církvi československé husitské (například na setkáních mládeže, na duchovních cvičeních, v menších společenstvích, v domovech pro seniory, ve zdravotnických zařízeních atp.).

Se svými příspěvky vystoupí: Filip Štojdl, Lukáš Bujna, Štěpán Klásek, Petr Šandera, Juraj Dovala, odborným garantem workshopu je bratr patriarcha Tomáš Butta.

Pokud potřebujete ubytování z 2. na 3. 10., pište na: info@penzion-zahrada.cz, tel. kontakt: 728579568. Poplatek za ubytování je zvýhodněný a činí 100,- Kč. Účast na workshopu je jinak bezplatná, stravu si zabezpečí každý sám. Oběd bude společný v restauraci Nika.

Za Liturgickou a Misijní komisi bratr Filip a bratr Juraj, biskupové