Nejnovější příspěvky

Zemřel br. emeritní patriarcha Josef Špak

Dne 12. září byl k Pánu odvolán br. emeritní patriarcha Josef Špak. Poslední rozloučení s br. Špakem proběhne v úterý 20. září ve 12 hodin v Chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě pražském.

Bratr Špak se narodil v roce 1929 v Litomyšli. Od roku 1948 do roku 1952 studoval na Husově bohoslovecké fakultě. V roce 1952 byl vysvěcen na kněze. Jako farář působil v Písku a Českých Budějovicích – Suchém Vrbném. V sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval v dělnických profesích. Po celou dobu této životní etapy však nerezignoval na své duchovenské poslání, pořádal biblické večery, modlitební setkání, věnoval se osobní pastoraci, pracoval s dětmi i mládeží a dirigoval církevní pěvecký sbor.  V roce 1990 byl br. Špak ustanoven farářem v Českých Budějovicích, od září 1990 do září 1994 pak působil jako farář v NO Praha 1-Staré Město.

V roce 1994 byl zvolen šestým patriarchou Církve československé husitské a tuto funkci zastával až do roku 2001.

V letech 2001–2004 působil jako referent naukového odboru ústřední rady. 2005 převzal službu faráře v Praze-Strašnicích, v níž aktivně donedávna působil.

Bratr Špak se tvořivým způsobem zasloužil o vydání revidovaných církevních liturgických knih a obřadní příručky (Agendy), prohluboval vztah církve k duchovní hudbě a zpěvu, usiloval o pozvednutí kazatelské činnosti a přinášel cenné podněty pro evangelizační a pastorační práci.

Bratra Josefa Špaka jsme znali jako laskavého a skromného člověka.

josef-spak

Pozvánka na setkání klubu Klubíčko dne 5.9.2016 v 15 hod.

Sestry a bratři,

jménem Náboženské obce Brno Botanická vás zvu 5.září od 15 hodin do naší sborovny na pravidelné setkání klubu Klubíčko. Přijde mezi nás farářka Českobratrské církve evangelické Saša Jacobea, která působí v Brně v Blahoslavově domě, a promítne fotky ze své pěší pouti do Santiaga de Compostela.

5.9. od 15 hodin, sborovna NO Botanická 1, Brno Těšíme se na viděnou!

Za NO,

Sandra Silná

farářka

Brněnský brunch

Zveme na první sousedsko-přátelské setkání u společného stolu na prostranství před kostelem na Botanické, v sousedství Tyršova sadu. Přineste, co rádi snídáte/obědváte a společně to ochutnáme. Další aktivity, jako hudba, šachy, knihy, společenské hry apod. jsou vítány. Pokud máte oblíbené LP desky, vezměte, gramofon máme. Pro mimobrněnské nabízíme přespání na faře ze soboty na neděli a možnost nahlédnout do kostela v neděli ráno, případně i na bohoslužbu od 10 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce koná na faře.

13308154_1608944349395690_7211652370428021811_o

Životní jubileum ses.farářky J.Chaloupkové

Sestra farářka Jana Chaloupková oslavila v těchto dnech krásné 75. narozeniny.  O náboženskou obec v Kroměříži pečovala čtyřicet let a mimo ni působila v rámci církve v řadě funkcí. Obětavá, empatická , přesvědčivá. Ve svých kázáních nás naváděla na tu správnou cestu a počet těch , kteří si přicházeli poslechnout Boží slovo předávané touto duchovní ,přibývalo. Po bohoslužbách jsme zůstávali- všechny generace – malé děti i ti s více křížky na krku. Sedělo se, povídalo , smálo, děcka řádila na zahradě, zkrátka krásné společenství. Děkujeme . Kateřina Jeřábková

010