Nejnovější příspěvky

Antonín Dvořák – Bilické písně

Zdeněk Kovalčík, farář NO CČSH ve Zlíně a celocírkevní kantor přiblíží přítomným historii vzniku hudebního cyklu Antonína Dvořáka – Biblické písně. Toto dílo dokončil skladatel na den přesně 26. 3. 1894 před 125 lety během svého amerického pobytu, tenkrát v čase velikonočním na Bílou sobotu. Publikum se seznámí s nejvýznamnějšími etapami Dvořákova života a s jeho působením ve Spojených státech amerických i s jeho pobytem mezi krajany. Hudební inspiraci pro své Biblické písně nacházel A. Dvořák v indiánské a černošské hudbě. Mluvené slovo bude doplněno obrazovou prezentací a zpěvem. Na varhany bude doprovázet Jan Král.

Malý princ

Mnozí mají spojenou knížku Malého prince jako titul, který je určený pro děti. Toto tvrzení je pravdivé pouze jen částečně. Čím je člověk starší, tak více vnímá různé roviny příběhu, které jako dítě neměl šanci odhalit. Příběh Malého prince má v sobě zakódovaný křesťanský akcent a to hledání smyslu života, lásku jako základ vztahu mezi lidmi, zodpovědnost za toho, koho mám rád i smysl oběti pro druhé. To vše k nám promlouvá k našemu překvapení stále naléhavěji tak, jak během času získáváme životní zkušenosti.

 

Noc kostelů ve Zlíně

O zlínské Noci kostelů nám přišly hned dva článečky. Uvádíme nejprve text bratra faráře Kovalčíka:

„Církev československá husitská ve Zlíně pořádá od r. 2015 Noc kostelů v Křesťanském kulturním centru, protože nemá svůj sbor. Bohoslužby se slouží od r. 1947 v evangelickém kostele, další aktivity probíhají na faře v baťovském půldomku na Štefánikově ul.
V úvodu byla sloužena songová liturgie M. Salajky a bratří Mikuleckých /liturgii vedl a kázal Z. Kovalčík/se svižnými rytmickými písněmi za klavírního doprovodu Václava Kovalčíka, který pak prezentoval své fotografie na výstavě nazvané Květiny na farní zahradě. Hlavním bodem večera byla přednáška Zdeňka Kovalčíka s obrazovou prezentací o americkém pobytu A. Dvořáka a 125. výročí vzniku cyklu Biblických písní (op. 99), zazněl celý cyklus v podání přednášejícího za výborného klavírního doprovodu Jindřišky Keferové. V přestávkách byl čas na osobní rozmluvu a připravené občerstvení. Večer byl zakončen modlitbou žaltáře s modlitbou za město a požehnáním a zpěvem písně Tebe, Bože, chválíme.“

Napsal nám ale také bratr Marcel Sladkowski:
„Protože zlínská náboženská obec nemá vlastní sbor, připravuje už několik let k Noci kostelů program v Křesťanském kulturním centru v Klubu 204 (bývalá krajská knihovna). Letos jsme zahájili songovou liturgií, kterou jinak sloužíme vždy první neděli v měsíci, a po ní následoval hlavní bod programu, přednáška ke 125. výročí vzniku Biblických písní Antonína Dvořáka. Komplet Biblických písní při ní za klavírního doprovodu Jindřišky Keferové interpretoval a slovem doprovodil náš farář (a celocírkevní kantor v jedné osobě) dr. Zdeněk Kovalčík. Návštěvníci si také mohli prohlédnout příležitostnou výstavu Václava Kovalčíka Květiny farní zahrady a na závěr se za zpěvu písně Tebe, Bože, chválíme, připojit k požehnání městu.“

Za fotografie pak děkujeme sestře Váňové.

 

Zamyšlení sestry farářky Krejčí nad Nocí kostelů 2019

Ohlédnutí a hodnocení. I tak by se dalo nazvat krátké zamyšlení nad letošní Nocí kostelů v Husově sboru CČSH v Prostějově.

Možná jste si také položili otázku, co je vlastně smyslem Noci kostelů. Je to snad misie či evangelizace? Zřejmě máme všichni pořadatelé takovou ambici a touhu, když už k nám lidé tuto Noc přicházejí. Domnívám se však, že smyslem je něco zcela jiného. Je to možnost vstoupit do prostoru, který dýchá tajemnem a posvátnem; kde se většina lidí cítí sice dobře, ale nejistě z různých důvodů. A tuto Noc mohou oficiálně procházet všechny možné kaple a kostely bez toho, že by museli mít jiný důvod, než zvědavost. A to je dobře.

Po vyzkoušení různých alternativních programů během 10ti let pořádání Noci kostelů, se ukázalo, že lidé nepotřebují ani tak extra výjimečnou nabídku, ale spíše to, co charakterizuje naši činnost jako církve. Přicházejí na koncerty, na čtení z Písma, na přednášky o vzniku bible, o zajímavostech Ježíšova života, o ikonách a podobně. Druhou skupinou jsou návštěvníci, kteří chtějí projít co nejvíce kostelů, takže dávají přednost výstavám a krátkým spotům.

Nevím, jak u vás, ale já jsem měla během letošní Noci pocit, že otevřené kostely, modlitebny a kaple vydechují atmosféru modliteb za všechny lidi. Proudění lásky a vzájemnosti.

A tak nakonec pokud si návštěvníci odnášeli z Noci kostelů nejen prospekty a různé upomínkové předměty, ale i dotek Boží přítomnosti, pak měla i letos tato akce smysl. Ne kvůli Bohu, ale pro nás samotné.

Ivana Krejčí, Prostějov

27.5.2019