4. neděle po Velikonocích

Liturgický kalendář:

26.4. 3. neděle po Velikonocích
27.4. Zita, panna a pomocnice chudých
28.4. Václav z Chocně, utrakvistický biskup
29.4. Kateřina Sienská
2.5. Atanáš Alexandrijský, biskup

Myšlenka na týden:
„Prožité poznání naší bídy a velikosti Boží rostou stejnoměrně. Jsou jakoby nejvyšší a nejnižší bod kruhu, který stále poroste.“
Kateřina Sienská

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)

1.) část
Pane Ježíši Kriste, před pár dny jsem tě potkal na trhu v jednom starém žebrákovi a nepoznal jsem tě. Putoval jsi se mnou do města jako pocestný a nepoznal jsem tě. V tramvaji jsi na mě mával a já tě nepoznal. V hospodě jsme spolu mluvili a nepoznal jsem tě. Denně tě potkáváme ve svých bližních, ve své ženě nebo muži, ve svých dětech a nepoznáváme tě. Pane, otevři náš zrak, ať vidíme, že ty jsi v každém člověku pod sluncem.

Veliký Bože, prosíme tě za naši církev a naše společenství. Dej nám do srdcí více lásky a porozumění. Dej nám úctu jednoho k druhému, dej nám přátelskost a vlídnost, ať se nepomlouváme, nehádáme, ale máme se rádi. Vždyť ty jsi náš Pastýř, my jsme tvé stádečko.

Dobrý Bože, prosíme tě za všechny uprchlíky. Dej, ať se v jejich zemích, v místech, kde se narodili, uklidní situace a oni nemusejí opouštět své domovy a riskovat své životy. Dej jim šťastný život, mír a naději.

Dobrý Bože, prosíme za humanitární organizace a za státy, které uprchlíkům pomáhají. Žehnej jejich práci a pomáhej jim při díle.

„Pane Ježíši Kriste, tak mnohé nás chce od tebe vzdálit: prázdná zaměstnání, nevýznamné radosti, nicotné starosti.
Tak mnohé nás chce zastrašit: hrdost, která je příliš zbabělá, aby si dala pomoci; zbabělá postrašenost, která ustupuje vlastní záhubě; hříšná úzkost, která se bojí čistoty svatého, jako se bojí nemoc léku.
Ty jsi však přece silnější. Proto nás přitahuj, stále silněji nás přitahuj k sobě.
Nazýváme tě svým Spasitelem a Vykupitelem, neboť jsi přišel do světa, abys nás zbavil pout, jimiž jsme byli svázáni, nebo jimiž jsme se sami svázali, a abys vykoupeným přinesl spásu. To bylo tvé dílo, jež jsi vykonal a jež dokonáš až na samém konci dnů; neboť tak, jak jsi to řekl, učiníš: vyzdvižen ze země, všechny potáhneš k sobě.“
modlitba Sörena Kirkegaarda

2.) část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Kristus v srdci mém. (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Pax et bonum.
Juraj Jordán Dovala, biskup