5. týden po Velikonocích

Liturgický kalendář:

3.5. 4. neděle po Velikonocích / Filip a Jakub Menší, apoštolové Páně
4.5. Florián, mučedník
9.5. Hermas, učedník ap. Pavla / Pachomios, poustevník

Myšlenka na týden:
„Nejlepší a nejsilnější zbraň k dobytí nebe je trpělivost ve zkouškách.“
Terezie z Avily

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)

1.) část
Svatý Bože, prosíme tě za všechny oběti zemětřesení v Nepálu. Přijmi duše zemřelých do své milosti a spásy. Pomáhej rodinám obětí zmírnit jejich utrpení. Dej celé zemi klid a žehnej práci těch, kteří pomáhají zmírnit tragické následky.

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi dobré vůle, kteří odmítají rasismus, antisemitismus a xenofobii, abys je sjednocoval a pomáhal jim. Dej, ať nejsme lhostejní k projevům agresivity a násilí. Ať v naší společnosti vítězí láska a moudrost Ducha Svatého.

Dobrý Bože, prosíme tě za Setkání rodin, které se uskuteční 22. – 24. 5. v Brně na Lipové. Dej svou Otcovskou ochranu a péči na celé toto setkání. Pomáhej a žehnej práci těch, kteří setkání organizují a připravují.

„Můj milý Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mě stvořil a vykoupil pro lásku a že mně dovoluješ, abych Tě z lítosti a vděčnosti za Tvé odpuštění z celého srdce milovala.
Kdo je jako Ty? Vzývám Tě, Ty nejkrásnější z lidských synů, nejvzácnější poklade na nebi i na zemi, jasné slunce mého života, radosti mého srdce!
Nauč mě milovat Tě tak, jak jsi toho hoden, Ty, který jsi pro mne vydal na smrt svůj drahý život. Prosím Tě, rozdmýchej žárem Tvého milování v mém srdci jiskry lásky, vždyť Tys mne první miloval. Tvá láska mi chce dát to nejvzácnější: vroucí, velkou lásku, kterou bych opětovala lásku
Tvoji. Amen.“
z modliteb matky Basiley Schlinkové

2.) část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Kristus v srdci mém. (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Pax et bonum.
Juraj Jordán Dovala, biskup