Antonín Dvořák – Bilické písně

Zdeněk Kovalčík, farář NO CČSH ve Zlíně a celocírkevní kantor přiblíží přítomným historii vzniku hudebního cyklu Antonína Dvořáka – Biblické písně. Toto dílo dokončil skladatel na den přesně 26. 3. 1894 před 125 lety během svého amerického pobytu, tenkrát v čase velikonočním na Bílou sobotu. Publikum se seznámí s nejvýznamnějšími etapami Dvořákova života a s jeho působením ve Spojených státech amerických i s jeho pobytem mezi krajany. Hudební inspiraci pro své Biblické písně nacházel A. Dvořák v indiánské a černošské hudbě. Mluvené slovo bude doplněno obrazovou prezentací a zpěvem. Na varhany bude doprovázet Jan Král.