Archiv autora: sss

Listopadové Setkání rodin

pozvanka_SR_listopad_2017

Pro letošní podzim chystáme, snad vtipné a poutavé téma Hrdinové – Superheroes. Budeme se s dětmi seznamovat s příběhy hrdinů Bible – Davida, Samsona a Jozua, ale i si pohrajeme v tematickém rámci současných supermanů a jiných Avangers, kteří statečně zachraňují svět.Na program rodičů přijali pozvání Juraj Jordán Dovala, který bude mluvit o Mužské spiritualitě, a Jeanette Vrtková, která poví něco o Nedirektivní výchově. Jinak klasicky chystáme modlitby, nedělní bohoslužbu, různé hry a veselé aktivity, zpívání i vyrábění.

Přihlašujte se prostřednictvím google formulářů pro rodiny a pro dobrovolníky.