Archiv autora: Michaela Kubíčková

Šachy v ulicích

Dne 11. 9. 2015 byl před Klubem Suterén (v NO Brno – Židenice) instalován šachový stolek se židlemi (z betonu), istalace bude v blízké době sloužit komukoliv, kdo si bude chtít zahrát šachy cestou z práce, s dětmi ze školky… Díky lidem z projektu Šachy v ulicích a MČ Brno – Židenice, která nám uhradí náklady na dopravu a pořízení, prostor před kostelem ožil.

Hana Moualla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přednáška T.Graumanna,Brno 15.10.2015

Dobrý den,
srdečně Vás zdravíme a posíláme nabídku přednášky pamětníka 2. světové války.
Jelikož si letos připomínáme 70. výročí konce 2. světové války, chtěli bychom touto
formou poukázat na nedávné historické události, abychom se mohli vyvarovat
do budoucna podobných jevů, jako je antisemitismus, xenofobie a rasová intolerance.
Sir Nicholas Winton zachránil 669 převážně židovských dětí
zprotektorátního Československa v roce 1939 tím, že je během několika měsíců odvezl
v celkem 8 záchranných vlacích do Velké Británie.
Thomas Graumann, jedno z Wintonnových dětí vypráví svůj životní příběh
DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ
Mahenovo divadlo Brno 15.10.2015 10:00
Příběh Thomase Graumanna slyšelo již mnoho studentů v České republice, na Slovensku,
v Polsku, Německu, ve Skotsku a USA. Je přínosem také v tom, že je koncipován jako
průřez historickými událostmi, které se odehrály v letech 1938 – 1945.
Je to osobní příběh člověka, který přišel o celou rodinu, přesto dokázal odpustit,
stal se zdravotníkem a pracoval jako misionář na Filipínách.
Přednáška je doprovázena počítačovou prezentací s fotografiemi a dokumentárním
filmem Winton train, natočeným Českou televizí pro pořad ČT 24 Fokus.
Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Brno-střed.
Akce se koná za podpory Statutárního města Brna, Městské části Brno-střed
a Městské části Brno-Královo Pole.
V příloze je pozvánka na tuto přednášku pro studenty a učitele Vaší školy.
Vstupné 40,-Kč.
Rezervace vstupenek na e-mailu: orotbrno@seznam.cz
Kontakt: Bc.Lenka Veselá /mobil: 739 555 459/
S pozdravem za organizátory,
Bc. Lenka Veselá a Mgr. Iva Kanarková
Spolek OROT Brno
Táborská 3201/84
615 00 Brno
www.orotbrno.cz
orotbrno@seznam.cz

graumann-plakat-2015

Kněžské svěcení 19.9.2015

V sobotu 19. 9. 2015 jsme prožili slavnostní událost ve Sboru Páně v Brně Řečkovicích. Sestry Ivana Krejčí a Šárka Chytilová přijaly z rukou bratra biskupa Juraje Dovaly a spolusvětitelů svátost kněžského svěcení. Mezi zúčastněnými jsme přivítali i olomouckého biskupa bratra Rudolfa Göbela.

Našim sestrám vyprošujeme v jejich duchovní službě Boží milost a požehnání.

Kancelář diec.rady

IMG_20150919_105021 IMG_20150919_110613 IMG_20150919_110409 IMG_20150919_110401 IMG_20150919_110356 IMG_20150919_110340 IMG_20150919_110250 IMG_20150919_105932 IMG_20150919_105911 IMG_20150919_105818 IMG_20150919_105805 IMG_20150919_104255 IMG_20150919_105458 IMG_20150919_105617 IMG_20150919_105755

Pouť na Kozí hrádek 5.9.2015

Další akcí, kterou brněnská diecéze Církve československé husitské podnikla k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa, byla v sobotu 5. září 2015 diecézní pouť na Kozí hrádek. Kozí hrádek u Sezimova Ústí by byl nevýznamným feudálním sídlem, kdyby v něm v letech 1413 – 1414 nenašel útočiště mistr Jan Hus. Na tomto pro českou reformaci význačném místě odsloužil husitskou bohoslužbu náš biskup Juraj Jordán Dovala, aby se poté vtělil do úlohy průvodce. Po prohlídce Kozího hrádku jsme navštívili také sousední Sokolskou mohylu. Druhým cílem bylo město Tábor. Po průchodu Bechyňskou branou někteří navštívili přilehlou vyhlídkovou věž Kotnov, pozůstatek středověkého hradu. Přesunuli jsme se na Žižkovo náměstí, kde někteří šli ukojit své tělesné potřeby do restaurace Škochův dům na oběd, a jiní navštívili Husitské muzeum a shlédli výstavu Jan Hus 1415/2015. U pomníku Jana Žižky z Trocnova je nová atrakce – husitský bojový vůz, u kterého jsme se fotili. Vzápětí se objevila další podívaná. Na náměstí vjela kolona slavnostně vyzdobených historických i soudobých hasičských vozidel vedená historickou automobilní stříkačkou CAS 25 Henschel TS 25.5 z roku 1942. Velitel SDH Tábor vdával dceru. Neobyčejná podívaná před děkanským kostelem Proměnění Páně na hoře Tábor s právě opravovanou věží. Poté jsme se přesunuli do Sezimova Ústí, abychom zhlédli památník Dr. E. Beneše – prezidenta republiky, a hrobku manželů Hany a Edvarda Benešových pod vyvýšeninou Kazatelna, kde dle pověsti kázal Jan Hus. Tady se průvodcovské role ujala sestra farářka Petra Vítková, rodačka ze sousedního Tábora. Památník i hrobku obklopuje nádherný park nad vtokem Kozského potoka do Lužnice, jako stvořený k procházkám a rozjímání. Jako poslední jsme v městě Chýnov prohlédli dům Františka Bílka, secesního sochaře, grafika a architekta. Tento dům z roku 1898 býval umělcovým ateliérem a my jsme v tomto patrovém objektu z červených neomítnutých cihel prohlédli výstavu Chýnovské vize Františka Bílka. V nedalekém domě se roku 1872 umělec narodil a zde také roku 1941 zemřel. Pak už byl na programu jen návrat domů a my děkujeme Bohu za zdařilé diecézní putování. Jiří Vymětalík (Autor všech snímků: Jiří Vymětalík)

 

 

galerie-1-smallgalerie-2-smallgalerie-6-small