Archiv autora: Vratislav Jan Marša

Antonín Dvořák – Bilické písně

Zdeněk Kovalčík, farář NO CČSH ve Zlíně a celocírkevní kantor přiblíží přítomným historii vzniku hudebního cyklu Antonína Dvořáka – Biblické písně. Toto dílo dokončil skladatel na den přesně 26. 3. 1894 před 125 lety během svého amerického pobytu, tenkrát v čase velikonočním na Bílou sobotu. Publikum se seznámí s nejvýznamnějšími etapami Dvořákova života a s jeho působením ve Spojených státech amerických i s jeho pobytem mezi krajany. Hudební inspiraci pro své Biblické písně nacházel A. Dvořák v indiánské a černošské hudbě. Mluvené slovo bude doplněno obrazovou prezentací a zpěvem. Na varhany bude doprovázet Jan Král.

Malý princ

Mnozí mají spojenou knížku Malého prince jako titul, který je určený pro děti. Toto tvrzení je pravdivé pouze jen částečně. Čím je člověk starší, tak více vnímá různé roviny příběhu, které jako dítě neměl šanci odhalit. Příběh Malého prince má v sobě zakódovaný křesťanský akcent a to hledání smyslu života, lásku jako základ vztahu mezi lidmi, zodpovědnost za toho, koho mám rád i smysl oběti pro druhé. To vše k nám promlouvá k našemu překvapení stále naléhavěji tak, jak během času získáváme životní zkušenosti.

 

Kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka „NAPŘÍČ STOLETÍMI“

Dovolujeme si Vás pozvat na Kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka „NAPŘÍČ STOLETÍMI“, který se bude konat dne 1. 3. 2019 v 19:30 hod. ve sborovém domě CČSH Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice.

O Ondřeji Pavlíčkovi se můžete přečíst bližší informace ZDE

Přijďte si vychutnat kouzelné chvíle v království hudby v komorním prostředí sboru Betlém. Vstupné je formou dobrovolného daru. Doporučená výše je 100,- Kč.

Výtěžek z koncertu bide věnován na podporu volnočasového klubu pro děti Šalomoun.

 

AUTORSKÝ VEČER S JURAJEM JORDÁNEM DOVALOU, biskupem brněnským Církve československé husitské

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na autorský večer s Jurajem Jordánem Dovalou, biskupem brněnským Církve československé husitské. Večer bude věnován jeho nové knize „Chrám uprostřed tržiště“.Během večera zazní ukázky z jmenované knihy a vyprávění, které bude prokládáno písněmi autora. Autorský večer se koná v úterý dne 29. 1. 2019 v 18:00 hod. ve sborovém domě Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice.