Archiv autora: redakce

Prohlášení biskupů Církve československé husitské k uprchlické krizi

Situace kolem uprchlické krize eskaluje a rozděluje naši společnost. V souvislosti s aktuálním děním si klademe otázky: Na jakých hodnotách stojí současná Evropa a naše společnost? Jsme skutečně křesťané? Trápí nás utrpení a bolest druhých?
Jistě, že tato situace je složitá a musí se řešit politicky. Lidem, kteří opouštějí své země před válkou a násilím, by bylo nejlépe ve svých domovech, tam, kde se narodili. Vynasnažíme se jim nyní konkrétně pomoci a po stabilizaci bezpečnostní situace v jejich rodných zemích jsme ochotní být nápomocni s jejich návratem.

Uvědomujeme si, že je nezbytné řešit především příčiny, ne jenom následky.

Odmítáme však všechny předpojaté projevy nesnášenlivosti, které jsou v rozporu s naší vírou a Kristovým evangeliem.
Proto vyzýváme věřící Církve československé husitské, všechny křesťany a lidi dobré vůle: Pomáhejme společně bezbranným a strádajícím lidem, kteří prchají před smrtí a násilím. Projevujme lásku, soucit a solidaritu v duchu slov našeho Pána Ježíše Krista: „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.“ (Mt 25,31-46).

Tomáš Butta, Juraj Dovala, Filip Štojdl, Rudolf Göbel, Pavel Pechanec, David Tonzar, Jan Hradil

Modlitba diecéze 13. 9. – 19. 9. 2015

Liturgický kalendář:
13.9. – 16. neděle po Duchu Svatém / Jan Zlatoústý (Chrysostom), biskup
14.9. Tomáš Garrigue Masaryk, připomínka
16. 9. Ludmila, kněžna
17. 9. Hildegarda z Bingenu, abatyše a pomocnice chudých / Cyprián z Kartága, biskup a mučedník

Myšlenka na týden:
„Oko za oko a svět bude slepý.
Nenásilí je první přikázání mé víry.“
Mahátmá Gándhí

(Pokračování textu…)

Koncert Rousínovského komorního orchestru v Židenicích

koncert září 2015Církev československá husitská v Brně – Židenicích
srdečně zve na
Koncert Rousínovského komorního orchestru

Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, E. Grieg, G. Gershwin, B. Britten, J. Ježek

Koná se v neděli 20. září 2015 v 17 hod.
v Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí

Vstupné dobrovolné!
(Doporučená cena 80,- Kč)

Muzikál Kazatel v Kyjově

Plakát muzikál Kazatel - KyjovBrněnské divadlo Parnas,
Církev Čs. husitsá a ZUŠ Veveří uvádí
Zdeněk Plch
Kazatel

Na muzikál o Janu Husovi vás zveme
v neděli 6. září 2015 v 17 hodin
do Husova sboru na Seifertově náměstí v Kyjově

Brno čte Bibli 2015

Program srpnového čtení z Bible:

12.30 – 12.35 Zahájení

12.35 – 13.00 Čtení z Bible – stvoření světa podle Boha

13.00 – 13.10 Slavnostní zahájení výstavy fotografických koláží s Biblickými komentáři

13.10 –14.30 Čtení z Bible – těžký život Izraelského národa

14.30 – 15.00 Maňáskové divadlo na téma „Muž moudrý stavěl dům svůj na skále“

15.00 – 15.30 Hry pro děti – na námět divadelního představení

15.30 – 16.00 Vědomostní Biblická soutěž, hlavní cena je Bible kralická šestidílná!

16.00 – 17.00 Texty z Bible – jaký je Bůh?

17.00 – 18.00 Večer písní

18.00 – 18.30 Svědectví lidí, kteří uvěřili v Boha

V průběhu celého dne bude také probíhat:

  • Výstava fotografických koláží s Biblickými komentáři
  • Potravinová sbírka
  • Občerstvení (káva, voda, možná i něco na zub)

Pokud máte nezodpovězené otázky z Bible, pokud Vám nestačí „jen věřit“ přijďte si povykládat s lidmi, pro které je „jen věřit“ jedinou cestou.

Přímo na místě bude přistavena mobilní toaleta.

Pouť na Kozí hrádek 2015

Brněnská diecéze CČSH srdečně zve na

POUŤ NA KOZÍ HRÁDEK

DNE 5.9.2015

Předběžný program:

7:15 sraz účastníků u Janáčkova divadla Brno (před restaurací Bohéma)

10:30 bohoslužby na Kozím hrádku: slouží br. biskup Mgr. Juraj J.Dovala

prohlídka Kozího hrádku

13:00 volný program v Táboře (oběd si každý zajišťuje individuálně)

14:30 prohlídka domu Františka Bílka v Chýnově

18:30 předpokládaný návrat do Brna

Doprava zajištěna autobusem. Cena : 200 Kč dospělí

100 Kč děti + senioři

Nehrazené náklady spojené s cestou:

vstupné na Kozí hrádek (30Kč dospělí, 20Kč děti + senioři)

vstupné dům F. Bílka v Chýnově (20Kč děti i dospělí)

Přihlášky zasílejte na adresu Brněnské diecéze CČSH Joštova 7, Brno, 602 00 nebo na email: dieceze@ccshbrno.cz.

Další informace na telefonu 532 162 111.

Zveřejnění poskytnutí dotace

1) Město Slavkov u Brna poskytlo, ze svého rozpočtu na r. 2015, finanční příspěvek ve výši 12.495,- Kč převážně na výměnu dvou kusů oken ve farní budově CČSH ve Slavkově u Brna, u příležitosti vzpomínkových akcí k 600. výročí úmrtí M. J. Husa.

2) Jihomoravský krajský úřad (kancelář hejtmana) v Brně poskytl, ze svého rozpočtu na r. 2015, finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na opravu fasády jižní strany farní budovy CČSH ve Slavkově u Brna, u příležitosti vzpomínkových akcí k 600. výročí úmrtí M. J. Husa.

slavkov  jmk  logo jmk

pdf button Dokument (*.pdf)