Karel Pudich

biskup-karel-pudich-2biskup brněnský 1971-1981

Narodil se 9. 9. 1914 v Blansku, po maturitě na gymnáziu v Boskovicích nastoupil studia teologie na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze, vysvěcen na kněze byl patriarchou Gustavem A. Procházkou v září 1938. Zkušenosti získával jako pomocný duchovní v Brně–Králově Poli (1938-1940), v roce 1940 byl ustanoven jako prvofarář nově vzniklé náboženské obce v Brně-Řečkovicích, odkud v roce 1946 přešel do největší farnosti v diecézi v Brně na Botanické ulici, v níž sloužil jako farář v letech 1946-1968. V roce 1968 byl povolán do služby diecézního tajemníka biskupa Janoty, po jehož úmrtí v srpnu 1970 se stal nejprve správcem diecéze a po volbě následujícího roku i jejím druhým biskupem. Episkopát Karla Pudicha je spojen především s dlouhotrvajícím budováním diecézního pracovního střediska v Brně-Pisárkách, které vzniklo přestavbou původní biskupské vily.

Po odchodu z biskupského úřadu v roce 1981 působil ještě dlouhá léta jako pomocný duchovní a mimo jiné též archivář při diecézní radě (do roku 1997). Dny svého požehnaného kmetství trávil v církevním Domě důstojného stáří v Brně-Maloměřicích až do svého úmrtí dne 10.8.2013.