Rudolf Medek

biskup-rudolf-medekbiskup brněnský 1981-1988

Narodil se 23. 6. 1926 v Radvani, brzy osiřel a byl vychován v pěstounské rodině hlásící se k CČS. Studoval na Státním vojenském reformním reálném gymnáziu v Moravské Třebové (1937-1938, pak do roku 1939 v Hranicích), na Reálném gymnáziu Zikmunda Wintera v Rakovníku (1939-1942) a Obchodní akademii v Rakovníku (1942-1945). Teologii studoval na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze (1945-1949). Sloužil jako farář v Humpolci (1949-1950) a Nechanicích (1950), pak byl odborným asistentem prof. Zdeňka Trtíka na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze, odkud byl po roce nucen odejít (1951). Doktorátu teologie dosáhl až v době politického uvolnění v roce 1969. V 50. letech sloužil jako farář v Drahotuších (1952-1954), Prostějově (1954-1958), odkud byl kvůli aktivní práci s mládeží nuceně přemístěn na venkov. Sloužil pak jako farář v Morkovicích (1958-1959), pomocný duchovní v Kroměříži (1959-1961) a farář ve Zborovicích (1961-1981). V letech 1981-1989 byl brněnským biskupem. Za jeho episkopátu došlo k reorganizaci náboženských obcí v diecézi.

Plodem jeho celoživotní teologické práce jsou knihy Katechismus v duchu církve československé husitské (1990) a Výklad velkého vyznání víry církve československé husitské (1990). Publikoval také v Teologické revui a Českém zápase.