Václav Janota

biskup-vaclav-janota-2biskup brněnský 1950-1970

Narodil se 16. 6. 1904 ve Žďáru na Písecku. Po maturitě na státní vyšší reálce dr. Adolfa Heyduka v Písku (1926) nastoupil ke studiu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké, na níž promoval roku 1930. Ještě při studiu byl patriarchou Gustavem A. Procházkou vysvěcen na kněze (1928) a nastoupil duchovenskou službu v Roudnici nad Labem (1928-1931), po níž krátce sloužil jako farář v Českých Budějovicích (1931-1932). Na Moravu se poprvé dostal v roce 1932, když vstoupil do vojenské duchovní správy u Zemského vojenského velitelství v Brně. Po německé okupaci a zániku československé armády nastoupil v roce 1939 do školství: jako státní profesor náboženství vyučoval na Drtinově dívčím reformním reálném gymnáziu v Praze na Smíchově (1939-1946) a na Státním dívčím reálném gymnáziu na Starém Brně (ve školním roce 1946-1947). Zároveň v roce 1946 nastoupil opět do armády jako vojenský duchovní (generální vikář pro příslušníky armády československého vyznání), kterým byl až do zrušení vojenské duchovní služby státem v roce 1950. Po ustavení brněnské diecéze v listopadu 1950 byl zvolen jejím prvním biskupem budujícím její strukturu a společenství. Svůj úřad vykonával až do svého úmrtí 23. 8. 1970.