Vratislav Štěpánek

biskup-vratislav-stepanek-2biskup brněnský 1989-1999

Narodil se 18. 6. 1930 ve Vrútkách, od roku 1939 žil s rodiči v Brně, kde se aktivně zapojil do činnosti Jednoty mládeže v náboženské obci v Řečkovicích. V roce 1953 absolvoval Husovu československou bohosloveckou fakultu a byl vysvěcen na kněze. V letech 1953-1956 sloužil jako pomocný duchovní v brněnských farnostech (Brno-Botanická, Královo Pole), krátce též jako farář v Bučovicích (1955). V letech 1956-1968 sloužil jako farář v Náměšti nad Oslavou, v letech 1968-1989 pak jako farář největší farnosti v diecézi v Brně na Botanické ulici.

V polovině 80. let vstoupil do politiky jako poslanec České národní rady (1986-1990), v níž v letech 1989-1990 zastával funkci předsedy mandátového a imunitního výboru a člena předsednictva České národní rady. Na jaře 1989 byl na desetileté období zvolen čtvrtým biskupem brněnské diecéze, vedle její správy se však také po společenských změnách listopadové revoluce výrazně věnoval celku církve, když v letech 1991-1994 zastával úřad patriarchy. Po ukončení biskupské služby vypomáhal ještě téměř deset let v duchovní správě brněnských náboženských obcí a v Brně také žil na trvalém odpočinku až do svého úmrtí 21.7.2013.