Nezařazené

Ohlédnutí za Husovskými slavnostmi 7. července

Sdílíme několik fotografií z letošních Husovských slavností. Památku mučednické smrti mistra Jana Husa jsme si letos připomněli ve Sboru Páně v brněnských Řečkovicích 7. července odpoledne. Slavností se účastnilo mnoho členů církve i bratří z ekumeny. O Husovi referoval při zapálené hranici bratr docent Václav Štěpánek z FF MU. Kázání během bohoslužby smíření se pak ujal katolický jáhen Jan Špilar. Nakonec ukázal kousek své tvorby bývalý vojenský kaplan a jáhen, Jan Jonáš Zaplatil. Během celého odpoledne se prodávaly výrobky chráněné dílny Nazaret. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě i všem, kdo přišli.

Antonín Dvořák – Bilické písně

Zdeněk Kovalčík, farář NO CČSH ve Zlíně a celocírkevní kantor přiblíží přítomným historii vzniku hudebního cyklu Antonína Dvořáka – Biblické písně. Toto dílo dokončil skladatel na den přesně 26. 3. 1894 před 125 lety během svého amerického pobytu, tenkrát v čase velikonočním na Bílou sobotu. Publikum se seznámí s nejvýznamnějšími etapami Dvořákova života a s jeho působením ve Spojených státech amerických i s jeho pobytem mezi krajany. Hudební inspiraci pro své Biblické písně nacházel A. Dvořák v indiánské a černošské hudbě. Mluvené slovo bude doplněno obrazovou prezentací a zpěvem. Na varhany bude doprovázet Jan Král.

Malý princ

Mnozí mají spojenou knížku Malého prince jako titul, který je určený pro děti. Toto tvrzení je pravdivé pouze jen částečně. Čím je člověk starší, tak více vnímá různé roviny příběhu, které jako dítě neměl šanci odhalit. Příběh Malého prince má v sobě zakódovaný křesťanský akcent a to hledání smyslu života, lásku jako základ vztahu mezi lidmi, zodpovědnost za toho, koho mám rád i smysl oběti pro druhé. To vše k nám promlouvá k našemu překvapení stále naléhavěji tak, jak během času získáváme životní zkušenosti.