Nezařazené

Bohoslužby k 93. výročí založení církve

Velkomoravský kříž

Velkomoravský kříž

Brněnská diecéze Církve československé husitské zve na
bohoslužby k 93. výročí založení církve, které se konají

8.1.2013 v 16.00 hodin
v Husově sboru na Botanické 1, v Brně.

Liturgií a kázáním poslouží
brněnský biskup ThDr. Petr Šandera.

Zpívat bude smíšený pěvecký sbor
pod vedením ing. Jana Richtera.

 

pdf_buttonPlakátek  (*.pdf)

 

Přehled akcí a výročí v jubilejním cyrilometodějském roce Páně

Velkomoravský kříž

Velkomoravský kříž

Přiblížit se evangeliu a s evangeliem se přiblížit lidem

1. 12. 2012:

14:00 Brno, Botanická LITURGIE K ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍHO CYRILOMETODĚJSKÉHO ROKU PÁNĚ 2013 (Roku evangelizace a misie).

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti „Putování Cyrila a Metoděje

Vyhlášení literární soutěže „ Přiblížit se evangeliu a s evangeliem se přiblížit lidem

Přednáška bratra patriarchy: Staroslověnská bohoslužba jako jeden ze zdrojů Liturgie Farského?

14. 2. 2013:

výročí úmrtí Konstantina Cyrila (869) – připomínka pořádají NO Uherský Brod, Bzenec, Kyjov

6. 4. 2013:

Výročí úmrtí Metoděje (885)

19. 4. 2013:

uzávěrka výtvarné soutěže pro děti „Putování Cyrila a Metoděje

27. 4. 2013:

Husův sbor- Brno, Botanická – výstava prací z výtvarné soutěže pro děti

25. 5. 2013:

Mikulčice- zahájení národních oslav SETKÁNÍ KULTUR (pořádá Pravoslavná církev)

1. 6. 2013:

DIECÉZNÍ „POUŤ KE KOŘENŮM“:

10:00 bohoslužba na základech středověkého kostela na hoře sv. Klimenta  u Osvětiman;

14:00 Bzenec setkání s přednáškou O Cyrilovi a Metodějovi; vyhlášení vítězů výtvarné soutěže pro děti „Putování Cyrila a Metoděje

15:30 Koncert Komorního sdružení pro duchovní hudbu Ostrava

29. 6. 2013:

10:00 Modrá, Velehrad – DIECÉZNÍ PUTOVÁNÍ VŠECH GENERACÍ. Bohoslužba pro děti v kostelíku v Modré.

5. 7. 2013:

Slovanští věrozvěstové – jednotlivé náboženské obce (Velehrad – DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE)

6. 7. 2013:

Bohoslužba k výročí M. J. Husa bude u pomníku M. J. Husa na zahradě sboru CČSH ve Slavkově u Brna. Po bohoslužbě se bude konat festival pěveckých sdružení Brněnské diecéze.

31. 10. 2013:

uzávěrka literární soutěže pro dospělé „ Přiblížit se evangeliu a s evangeliem se přiblížit lidem

30. 11. 2013:

Husův sbor-Brno, Botanická -BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO CYRILOMETODĚJSKÉHO ROKU PÁNĚ 2013 (Roku evangelizace a misie); vyhlášení výsledků literární soutěže „ Přiblížit se evangeliu a s evangeliem se přiblížit lidem“.

pdf_buttonPřehled akcí a výročí v jubilejním cyrilometodějském roce Páně  (*.pdf)

Vítejte v zemi tisíce hor a milionů úsměvů, vítejte ve Rwandě

Když se řekne Afrika, každý z nás si asi vybaví malé černošské děti s vyboulenými bříšky, krásnou přírodu, safari, obrovskou bídu a nedostatek vody. Když se řekne Rwanda, první co nám vytane na mysli je slovo genocida. Pocit nebezpečí, pocit nejistoty a neznáma. A právě pohostinnosti této zemi se rozhodli bratři z francouzské komunity Taizé využít k uspořádání setkání mladých v rámci „etapy“ Pouti důvěry. Během několika dní v měsíci listopadu bylo hlavní město Rwandy, Kigali, zaplaveno mladými lidmi z celé světa, především ze zemí východní Afriky. Společně s nimi jsme měli možnost být svědky neobyčejné radosti z modlitby a vnímání boží přítomnosti v dynamickém tanci a zpěvu. Nikdo by si asi nespojil rozzářené tváře mladých poutníků s obětmi občanské války, která proběhla tak nedávno. To v nás neustále vyvolávalo mnoho otázek. Jak je možné, že žijí v takovém pokoji a smíření? Odpovědi se nelišily: „musíme odpouštět!“ „Odpuštění. Dobře, odpuštění, ale jak?“ Jak je možné odpustit, že Vám soused zabil Vašeho otce, matku, sestru? Jak je možné odpustit někomu, o kom víte, že může za tak obrovskou bolest? „Musíme to zkoušet, jediná možnost, jak žít je odpustit a věřit.“

Rwanda je daleko. Když vidíme ve zprávách informace o nějaké vzdálené zemi a přírodních katastrofách nebo tamějších nepokojích, vždy se uklidníme tím, že je to daleko a nás se to netýká. My máme dostatek pitné vody, jídla, dostatek pohodlí, dostatek zdravotní péče, není nám ani zima, ani horko. Nic nás nenutí si představit, že někde se má někdo hůř. Televizi vypneme a obrázek bídy zaženeme spokojeným pohledem na náš blahobyt.
Nacházíme se právě na sklonku doby adventní, doby uklízení a přípravy na příchod Mesiáše. Mám dojem, že zrovna čas adventu je stvořený pro uklizení si vlastního svědomí, je čas pro lidskou solidaritu, je časem na odpuštění. Ano, Rwanda je daleko. Musí být ale tak daleko touha po odpuštění a důvěra v druhého?

„Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Gal 3, 28)

{vsig}/galerie/rwanda-2012{/vsig}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7948.jpg|Betanie-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7925.jpg|Betanie-IMG_7925.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7881.jpg|my3Titel|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7817.jpg|my4Titel|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7816.jpg|Betnie-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7810.jpg|Betan-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7809.jpg|BetaniG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7807.jpg|Betanie-IG_7948.jg|myText{/vsig_c}

Irena Košíčková

Literární soutěž pro dospělé

Brněnská diecéze CČSH, Joštova 7, Brno 602 00, vyhlašuje k jubilejnímu roku 2013 literární soutěž pro dospělé, při příležitosti 1150.výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.

Název soutěže

PŘIBLÍŽIT SE EVANGELIU A S EVANGELIEM SE PŘIBLÍŽIT LIDEM

Pravidla soutěže

Literární díla nemohou být přijata do soutěže, pokud nebudou splňovat všechny následující podmínky:
1. kategorie: dospělý (18 – 59 let)
2. kategorie: senioři (60 – a více let )
Práce je opatřena jménem a příjmením autora,rokem narození, číslem kategorie a příslušnou farností.
Do soutěže posílejte až 3 básně a 1 prózu.
Rozsah prózy je omezen na 10 stran A4.

Uzávěrka

Práce musí být odevzdány do 31.října 2013
Práce lze odevzdat osobně nebo poštou na adrese:
Brněnská diecéze CČSH, Joštova 7, Brno 602 00

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení vítězů proběhne při slavnostních bohoslužbách 30.listopadu 2013 v Brně.

pdf_buttonLiterární soutěž pro dospělé – plakátek  (*.pdf)

Pastýřský list k zahájení Jubilejního Cyrilometodějského roku Páně 2013

CM2

Milé sestry, milí bratři,

CM2

společně začínáme jubilejní rok, v němž si spolu se všemi křesťany a celou naší společností připomeneme 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje k nám na Moravu.  

Vezměme toto jubileum jako novou příležitost více si uvědomit, jaký vzácný dar dostáváme v Kristově evangeliu. Vždyť je to Slovo, kterým nám Bůh vyjadřuje svou lásku a zve nás do své blízkosti. Mnohokrát jsme se přesvědčili, jakou osvobozující a životodárnou sílu toto Slovo má.

Postavme v jubilejním roce evangelium do centra svých úvah. Přemýšlejme o tom, co nás na něm uchvátilo a stále uchvacuje. Hovořme při nejrůznějších příležitostech o tom, co pro nás evangelium znamená. Přemýšlejme o tom, co je jeho centrem a základním poselstvím.

Hledejme cesty a způsoby, jak toto poselství přiblížit svým bližním, většinou lidem „vně církve a křesťanské tradice“. Motivací k takovému sdílení nám může být jedině síla a krása evangelia samotného. Protože evangelium naplňuje naše srdce, nemůžeme si ho nechat sami pro sebe. Nechceme druhých předepisovat, co mají udělat, ale chceme jim nabídnout a zprostředkovat pohled na Ježíše a jeho poselství. Ostatní poručme našemu Pánu. Vždyť věříme a vyznáváme, že jeho slovo se nikdy nevrátí s prázdnou (Iz 55, 11).

Pokusme se celý tento rok – a nejen jej – prožít pod heslem PŘIBLÍŽIT SE EVANGELIU A S EVANGELIEM SE PŘIBLÍŽIT LIDEM.

Nechť nás celým jubilejním rokem provází také modlitba:
Všemohoucí věčný Bože,
děkujeme za dar tvého Slova a prosíme tě:
pomoz nám, ať tvé evangelium,
které našim předkům přinesli soluňští bratři Cyril a Metoděj,
vděčně přijímáme,
s úctou zachováváme
a s láskou přinášíme svým bližním.
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

Kéž toto zaměření se na evangelium přinese novou radost, sílu a život jednotlivcům, našim obcím, ale také naší zemi a lidem kolem nás!
 
Přeji Vám všem inspiraci a pomoc Božího Ducha  
a vyprošuji požehnání Otce i Syna (+) i Ducha svatého.

 

Petr Šandera, biskup

V Brně, 1. prosince L. P. 2012

 

 

pdf_button Pastýřský list (*.pdf) 1. 12. 2012

pdf_button Pozvánka na slavnostní bohoslužbu (*.pdf) 12. 11. 2012

Oběžníky brněnské diecéze CČSH

Oběžník č.1 – 2015:

pdf_button Oběžník č.1  (*.pdf)

Oběžník č.5 – 2014:

pdf_button Oběžník č.5  (*.pdf)

pdf_button Slavnostní bohoslužba 8.1.2014 – plakátek  (*.pdf)

Oběžník č.4 – 2014:

pdf_button Oběžník č.4  (*.pdf)

pdf_button Bohoslužba ČT – plakátek  (*.pdf)

Oběžník č.3 – 2014:

pdf_button Oběžník č.3  (*.pdf)

Oběžník č.1 – 2014:

pdf_button Oběžník č.1  (*.pdf)

Oběžník č.8 – 2013:

pdf_button Oběžník č.8  (*.pdf)

Oběžník č.7 – 2013:

pdf_button Oběžník č.7  (*.pdf)

Oběžník č.6 – 2013:

pdf_button Oběžník č.6  (*.pdf)

pdf_button Duchovní cvičení 8-12.7 2013  (*.pdf)

pdf_button Usnesení DR 26.6 2013  (*.pdf)

Oběžník č.5 – 2013:

pdf_button Oběžník č.5  (*.pdf)

Oběžník č.4 – 2013:

pdf_button Oběžník č.4  (*.pdf)

pdf_button Synoda 2013  (*.pdf)

pdf_button Diecézní pouť  (*.pdf)

pdf_button Diecézní pouť – popis tras  (*.pdf)

Oběžník č.3 – 2013:

pdf_button Oběžník č.3  (*.pdf)

pdf_button Volební řád  (*.pdf)

pdf_button Kandidát na biskupa Juraj Dovala  (*.pdf)

pdf_button Kandidát na biskupa Lubomír Pliska  (*.pdf)

pdf_button Kandidát na biskupa Petr Němec  (*.pdf)

Oběžník č.2 – 2013:

pdf_button Oběžník č.2  (*.pdf)

Oběžník č.1 – 2013:

pdf_button Oběžník č.1  (*.pdf)

pdf_button Analýza 2012 – výkaz duchovní správy  (*.xls)

pdf_button Analýza 2012 – hospodářská část  (*.xls)

pdf_button Výkaz práce  (*.xls)

pdf_button Výkaz práce pro pracovníky v administrativě  (*.xls)

Oběžník č.5 – 2012:

pdf_button Oběžník č.5  (*.pdf)

pdf_button Modlitba  (*.pdf)

pdf_button Volitelnost duchovních na úřad biskupa  (*.pdf)

Celostátní setkání mládeže CČSH – 2012 – Olomouc

Poslední víkend v měsíci od čtvrtku 27. do neděle 30. září 2012 proběhlo v Olomouci v prostorech kostela U Husova sboru 538 už 4. celostátní setkání mládeže CČSH. Letošním mottem celé akce bylo heslo „Já jsem světlo světa“ (Jan 8, 12).

Po příjezdu do Olomouce a registraci obdržel každý své složky s programem setkání. Po prvních formalitách, zejména po důkladném seznámení, započal maraton podnětných kázání na již výše uvedené téma. Páteční a sobotní dopolední World café bylo stráveno v duchu skupinových diskuzí – první téma by se dalo shrnout slovy „můj vztah k Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatému“, ačkoli započalo i pár odlišných debat. Druhým dopoledním zadáním byla „církev a já“. Tyto diskuze nepochybně podnítily ducha každého z účastníků setkání a mimo to, že se vypilo nepřeberné množství čaje a kávy, každý jedinec měl možnost poznat nové přátele, zapojit se do diskuzí, které v běžném životě většiny populace nemají místo, vyvrátit nebo utvrdit se ve svém myšlení a naopak získat myšlenky nové. Byla to tedy možnost nejenom strávit dopoledne v relativním klidu a užít si chvíle relaxu, byla to taktéž možnost, jak vyjádřit svoje nejniternější přání a touhy, ale i obavy a názory ne vždy přijímané jako vhodné k rozvíjení – právě tyto dopolední dýchánky dokázaly, že jakékoli názory jsou vhodné k vyslovení.

Po vydatném obědu v restauraci Zora bylo na výběr z několika workshopů – způsobů, jak strávit odpoledne. Ve výběru nechyběly jak aktivity pasivní, tak ty poněkud akčnější. Mezi první zástupce patří především přednášky různě spojené s hlavním mottem. Patří mezi ně např. „Já jsem úsporné světlo světa…“, „Kristus je náš Spasitel“, „Světlo světa“, ale i besedy s poněkud odlišnějším tématem jako je „Lesk a bída života singles“ nebo „Posviťme si na média, aneb negativní vliv médií“. Aktivnější jedinci pak měli na výběr z atraktivní projížďky na dračích lodích, žonglérské dílny, Frisbee Ultimate a prohlídky Olomouce. Pro umělecky založené duše to poté byla bubenická dílna a výtvarná dílna. Všechny workshopy vynikly bezchybným naplánováním a následným provedením v praxi. Překvapily svojí nápaditostí a rozmanitostí – a ani jeden nepostrádal odlehčenou atmosféru s dobrou náladou.

V sobotu večer pro nás organizátoři, kterými byl tým br.faráře Miloše Košíčka z Prostějova, připravili milé překvapení – koncert Hradišťanu. Kapela nám zahrála zdarma a ostatním přihlížejícím vstupenky poskytla se slevou. Toto gesto zapůsobilo velice štědře, a kdyby si publikum nezískali pouze tímto, rozhodně si veškerou pozornost získali již v první sekundě svého vystoupení. Harmonie tónu vytvářená mužským uskupením za přispění zpěvačky působila okouzlujícím, až uhrančivým dojmem. Akustika kostelu i prostor koncertu podtrhly působení nádherné hudby a skvěle tím završily denní program.

Neděle už byla věnována dopolednímu hodnocení a shrnutí hlavním myšlenek, balení zavazadel, loučení s nově nalezenými nebo starými přáteli a následným odjezdem.

Každý, kdo přijel s nějakou prosbou, bolestí či problémem měl možnost využít pomoci duchovních poradců nebo jen promluvit s kýmkoli, kdo byl poblíž; právě to ukazuje celistvost CČSH – z celé republiky se sjeli především mladí lidé, kteří se navzájem neznali, a přesto po uplynutí velmi krátké doby byli schopni si navzájem pomoci, vyslechnout se a najít oporu. Letošní setkání bych shrnula pár slovy – uvolněná, přátelská atmosféra, kdy každý den byl prozvučen radostí, úsměvem a láskou.

Veronika Pokorná, Valeč

{vsig}/galerie/olomouc-2012{/vsig}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7948.jpg|Betanie-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7925.jpg|Betanie-IMG_7925.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7881.jpg|my3Titel|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7817.jpg|my4Titel|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7816.jpg|Betnie-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7810.jpg|Betan-IMG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7809.jpg|BetaniG_7948.jpg|myText{/vsig_c}

{vsig_c}0|Betanie-IMG_7807.jpg|Betanie-IG_7948.jg|myText{/vsig_c}

Setkání s farářem Johannesem Paulsenem

Náboženská obec CČSH v Kuřimi Vás zve na setkání s farářem Johannesem Paulsenem tentokrát na téma:
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Výklad Žalmu 27.)
Dále se s námi bratr Paulsen podělí o zkušenosti ze svých cest na Sibiř a na Litvu.
Místo: Diecézní středisko Brno, Lipová 26
Čas: 10. listopadu od 9:00 do cca 16:00

Přihlášku zašlete do 5.listopadu t.r. na adresu: NO CČSH, Farského 349,
664 34 Kuřim, nebo elektronicky eMail.

pdf button Plakatek (*.pdf)

Návštěva z partnerské evangelické církve z Essenu

Sestry a bratři,

Od pátku 22.6. do středy 27.6.2012 bude naše diecéze hostit skupinu přátel Partnerské evangelické církve z Essen. Skupinu vede p. farář Martin Prang. Ubytováni budou v Pracovním středisku na Lipové 26 v Brně. Naši přátelé se těší na setkání s věřícími naší církve. Jste zváni k účasti na tomto programu.

Program

Sobota – Znojmo, Vranov n.Dyjí, vinné sklepy

Neděle – Rajhrad, Brno, bohoslužby v 18 hod. v Židenicích

Pondělí – Moravský kras, Křtiny, Senetářov

Úterý – Slavkov zámek, Mohyla míru, Žuráň


Info: Světluše Košíčková, 777-064-102; 543248964; 774-335-229 eMail

Plakátek  (*.pdf)

Program pobočky ČKA v Prostějově na I.pololetí roku 2012

Únor 2012 :   úterý 21.2. v 17.00 hodin

beseda s promítáním diapozitivů a fotografií „Historická místa Mezopotámie“. Vyprávět bude pan Jiří CHYBÍK z Prostějova.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

Březen 2012 středa 14.března  v 18.00 hodin

pořad Mgr. Ireny Košíčkové „Sněhové pláně“ – o nezvyklém způsobu bytí ve Východních  Karpatech.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

Duben 2012: úterý 24.dubna v 18.00 hodin

beseda Mgr.Pavla Procházky , režiséra brněnského divadla Polárka, „Magický Altaj“- o cestě a hledání.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

 

Květen 2012: sobota 19.května v 18.00 hodin,

koncert smíšeného pěveckého sboru z Bruntálu, s videoprojekcí „Cesta do duše“,

 

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

 

 

Červen 2012pátek 1.6.2012

oratorium“ Mistr Jan HUS“ zpívá Richard Pachman a Dita Vích-Hořínková

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

 

Autorská výstava: „Andělé v automatické kresbě“

Anetta Pantělejevová, výtvarnice

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

Data i hodina konání akcí budou včas uvedena.

 

Srdečně zvou pořadatelé

Miloš Košíček, farář CČSH a předseda pobočky ČKA

Kontakt: kosicek.m@gmail.com, www.ccsh-pv.cz