Nezařazené

7. týden po Velikonocích

Milé sestry a bratři,
zasílám vám modlitby na dva týdny 17.5. –30.5.

Liturgický kalendář:
17.5. – 6. neděle po Velikonocích
18.5. Jan I., římský biskup a mučedník
24.5. – 7. neděle po Velikonocích, Seslání Ducha Svatého – Letnice
25.5. Svatodušní pondělí
26.5. Jan Kalvín, reformátor
27.5. Augustin z Canterbury, biskup a misionář
28.5. Germanus, mnich a pařížský biskup
29.5. Litoměřičtí husité, mučedníci
30.5. Mistr Jeroným Pražský, mučedník / Prokop Holý, zvaný Veliký, kněz a hejtman / Lipany 1434

(Pokračování textu…)

Duchovní cvičení v březnu 2015

Brněnská diecéze Církve československé husitské
Vás zve na duchovní cvičení „Ztišit se v přítomnosti Pána“.
Místo: Diecézní středisko Lipová 26, 602 00 Brno
Čas:  16.3. – 18.3.2015.
(Začínáme v pondělí v 9:00 a končíme ve středu obědem)

Doprovázení: ThDr. Petr Šandera a Mgr. Eva Buttová
Předpokládané náklady: 500,- Kč na osobu

Přihlášky na tyto dny ticha a modlitby zasílejte do 11. března na adresu: Diecézní rada CČSH, Joštova 7, 602 00 Brno, e-mail: michaela@ccshbrno.cz

Plakát a přihláška na duchovní cvičení ke stažení

Výběrové řízení

Brněnská diecéze CČSH vypisuje výběrové řízení na ekonomicko-administrativního pracovníka.

Požadujeme: ukončené střední ekonomické vzdělání, orientaci v církevním prostředí

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2015

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na adresu:

Brněnská diecéze CČSH
Joštova 7
602 00 Brno
nebo na mail: michaela@ccshbrno.cz

Více informací získáte na telefonním čísle: 532 162 104 (ing. M. Kubíčková)

Volba biskupa brněnské diecéze 2013

Jiří Dovala

Diecézní shromáždění Brněnské diecéze Církve československé husitské zvolilo 27. dubna 2013 brněnským biskupem na období 2013-2020 Mgr. Juraje J. Dovalu, faráře v náboženské obci Hodonín a administrátora náboženské obce v Břeclavi.

Do služby biskupa bude Mgr. Juraj J. Dovala ordinován a uveden v Husově sboru v Brně (Botanická 1) dne 8. května 2013.

Mgr. Juraj J. Dovala se narodil v roce 1974 v Žiari nad Hronom. Teologii vystudoval na Pravoslavné teologické fakultě v Prešově. V roce 2002 vstoupil do Církve československé husitské. Na kněze vysvěcen v roce 2003. Místem jeho služby byly náboženské obce v Lounech (2002-2004) a Košicích (2004). Od r. 2005 farářem v náboženské obci Hodonín a administrátorem v Břeclavi. V rámci duchovenské služby se věnuje také publikační, kulturní a vzdělavatelské činnosti. 2006 zvolen předsedou České křesťanské akademie v Hodoníně.

Je ženatý a má čtyři děti.

 
Jiří Dovala

Jarní kuropění 2013

2013-04-Jarni kuropeni
 
Letošní, již 5. ročník setkání malých zpěváčků – „Jarní kuropění“, se konal 19.- 20.4.2013 v Brně na Lipové.
Zúčastnilo se 21 dětí z různých farností brněnské diecéze a tři dospělí. Dvě vedoucí: Ivana Krejčí a Magdaléna Spurná a jedna maminka, Dana Novotná, která velmi aktivně pomáhala se zpěvem.
 
Hráli jsme hry nejen hlasové, ale i pohybové, soutěže  a samozřejmě jsme zpívali, co hrdlo dalo.
 
Nacvičili jsme 5 písní, dokonce i s malým orchestrem: Tobiáš Štěpánek na trubku, Matěj Bodiš na klarinet, Johanka Fialová na housle a ostatní děti na různé rytmické Orffovy nástroje. Muzikantů tam bylo více, zejména na klavír, ale nemohli všichni při závěrečném vystoupení hrát, tak jsme si udělali „koncert“ v pátek večer. Všechny děti ostatním předvedly,co umí . 
 
Na závěr setkání byla veřejná  pobožnost s vystoupením.
Jako opravdoví profesionálové měli děti obrovskou trému, ale všechno se podařilo na jedničku.  
 
Letos měla sólovou píseň „Kde jsi?“ i skupina teenagerů, po jejímž provedení bylo ticho jako v kostele. Nikdo z přítomných návštěvníků ani nedýchal.
 
Co říci závěrem? Máme v „našich“ dětech skutečný potenciál. Vždyť setkat se a zpívat Hospodinu a sobě pro radost – je to nejlepší, co může být.
 
Ivana Krejčí
 

2013-04-Jarni kuropeni

Duchovní cvičení

Brněnská diecéze Církve československé husitské
Vás zve na dny ticha a modlitby.

Místo: Diecézní středisko Lipová 26, 602 00 Brno
Čas:  11.3. – 13.3.2013.
(Začínáme v pondělí v 9:00 a končíme ve středu obědem)
Předpokládané náklady: 500,- Kč na osobu

Přihlášky na tyto dny ticha a modlitby zasílejte do 6. března na adresu: Diecézní rada CČSH, Joštova 7, 602 00 Brno, e-mail: michaela@ccshbrno.cz

pdf_buttonDuchovní cvičení – plakátek  (*.pdf)