Důrazy

  • Pro lásku Kristovu sledovat a zajímat se o svět kolem nás.
  • Naslouchat lidem kolem nás, jejich otázkám, nadějím i problémům a dosvědčovat jim Krista.
  • Pokoušet se předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška
  • Uchovávat a rozvíjet hodnoty české duchovní tradice (tradice cyrilometodějská, svatováclavská, zejména husitská a bratrská)
  • Usilovat o obnovu církve zejména zvěstováním Božího slova a slavením Ježíšovy večeře.
  • Připomínat, že křesťanská víra musí nést ovoce ve způsobu života.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.