Program pobočky ČKA v Prostějově na I.pololetí roku 2012

Únor 2012 :   úterý 21.2. v 17.00 hodin

beseda s promítáním diapozitivů a fotografií „Historická místa Mezopotámie“. Vyprávět bude pan Jiří CHYBÍK z Prostějova.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

Březen 2012 středa 14.března  v 18.00 hodin

pořad Mgr. Ireny Košíčkové „Sněhové pláně“ – o nezvyklém způsobu bytí ve Východních  Karpatech.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

Duben 2012: úterý 24.dubna v 18.00 hodin

beseda Mgr.Pavla Procházky , režiséra brněnského divadla Polárka, „Magický Altaj“- o cestě a hledání.

Přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1

 

 

 

Květen 2012: sobota 19.května v 18.00 hodin,

koncert smíšeného pěveckého sboru z Bruntálu, s videoprojekcí „Cesta do duše“,

 

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

 

 

Červen 2012pátek 1.6.2012

oratorium“ Mistr Jan HUS“ zpívá Richard Pachman a Dita Vích-Hořínková

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

 

Autorská výstava: „Andělé v automatické kresbě“

Anetta Pantělejevová, výtvarnice

Husův sbor CČSH, Demelova 1, Prostějov

Data i hodina konání akcí budou včas uvedena.

 

Srdečně zvou pořadatelé

Miloš Košíček, farář CČSH a předseda pobočky ČKA

Kontakt: kosicek.m@gmail.com, www.ccsh-pv.cz