Diecézní setkání v Chrámu Mistra Jana Husa v Uherském Brodě

Dne 20. 5. 2017 se konalo Diecézní setkání v Chrámu Mistra Jana Husa v Uherském Brodě. Úvodní bohoslužby sloužil brněnský biskup Mgr. J. Dovala.

Setkání bylo věnováno životu a dílu Jana Amose Komenského.

Pořadatelům patří velký dík a pro ty, kteří se nemohli zúčastnit alespoň pár fotografií od ses. R. Váňové ze Zlína.

IMG_10342IMG_10372IMG_10452IMG_10772IMG_10822IMG_10893