Kázání Jan Hus 6.7.2018

Dne 6. 7. 2018 proběhla v Brně na Botanické slavnostní bohoslužba k výročí upálení Mistra Jana Husa. Kázáním posloužil Mgr. Miroslav Kubíček z CČSH. Po bohoslužbách se někteří z vás obrátili na kancelář diecézní rady, jestli by toto kázání nemohlo být na webových stránkách brněnské diecéze. Žádosti vyhovujeme a kázání zveřejňujeme.
Kancelář diecézní rady

Jan Hus-Botanická 2018