Koncert smyčcového kvarteta Filharmonie Gustava Mahlera