Vikariát Brno
Náboženská obec Brněnské diecéze CČSH
Kuřim

Jsme živé ekumenicky otevřené společenství. Žijeme z milosti spasení, z milosti Kristovy oběti na kříži, z milosti povolání, které jsme v Kristu přijali, a snažíme se předat svou zkušenost všem, kteří projeví zájem. Scházíme se pravidelně nejen k bohoslužbám, ale i k dalším aktivitám jako jsou společné modlitby, biblické hodiny, setkání mládeže, duchovní péče o děti, vzájemná sdílení. Podle možností konáme společné výlety, sborové dovolené, táboráky a jiné podobné akce. Navázali jsme spolupráci se základními školami při vyučování náboženství. Nechceme se pouze obracet k minulosti a čerpat jen z toho, co nám předaly předchozí generace našich členů. Jsme otevřeni Duchu svatému a v jeho moci toužíme nést zvěst evangelia všem potřebným, navzdory zdánlivé nepřízni situace postmoderní společnosti. Jsme přesvědčeni, že Kristus je Pánem našich životů za všech okolností, které nás potkávají, a že křesťanským životem lze žít i dnes. Zveme zájemce ke sdílení této radostné naděje.

Kontakty:

Adresa:Farského 349/22
664 34 Kuřim
Telefon:541 231 460
Mobil:731 446 476
Email:petr.sandera(at)volny.cz
Web:www.husitekurim.cz
Profil na ccsh.cz

Úřední hodiny:

po09.00 - 11.00Fara
Kuřim
út09.00 - 11.00Fara
Kuřim
út13.00 - 19.00Fara
Kuřim
st14.00 - 19.00Fara
Kuřim
09.00 - 11.00Fara
Kuřim
14.00 - 19.00Fara
Kuřim

Pravidelné bohoslužby:

Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
2., 3., 4. a .NE v měsíci09.00
v domácnosti
Borač
2.NE v měsíci10.30
Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
1.NE v měsíci17.00
Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
st18.30

Místa v obci:

v domácnosti Borač | Fara Kuřim | Sbor Dr. Karla Farského Kuřim | ZŠ Jungmanova Kuřim | ZŠ Tyršova Kuřim | Husův sbor Lelekovice | Nemocnice Tišnov |

Duchovní:

Mgr. Iveta Hušková
duchovní
ThDr. Petr Šandera
farář

Rada starších:

Aktuální program:

Další pravidelné aktivity:

Služba v nemocnici
Nemocnice
Tišnov
út13.30
Biblická hodina
Fara
Kuřim
1., 3. a 5.út v měsíci18.30
Výuka náboženství
ZŠ Jungmanova
Kuřim
čt12.00
(kromě prázdnin)
Duchovní péče o teenegary
Fara
Kuřim
14.15