LETNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ 10.7.-14.7.2017

Brněnská diecéze Církve československé husitské Vás zve na Letní  Duchovní  cvičení

Místo: Diecézní středisko Lipová 26, 602 00 Brno

Čas:  10. 7. – 14. 7. 2017. (Začínáme v pondělí v 9:00 a končíme v pátek obědem).

Doprovázení: Mgr. Daniel Majer, ThDr. Petr Šandera

Předpokládané náklady: 1.000,-Kč na osobu

 

Přihlásit se můžete do 29. června na adresu:

Diecézní rada CČSH, Joštova 7, 602 00 Brno,

e-mail: michaela@ccshbrno.cz

———————————————————————-

Přihláška na duchovní cvičení 10. 7. – 14. 7. L. P. 2017

Brno, Lipová 26

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………….    Adresa:………………………………………………………………………………………

Kontakt (telefon, e-mail):…………………………………………………………….

Zvláštní požadavky (např. dieta apod.)………………………………………….

Podpis:………………………………….

Cvič se ve zbožnosti. (1 Tm 4, 7)

 

Co jsou duchovní cvičení?

Duchovní cvičení vycházejí ze staré tradice rozjímavé četby Písma a modlitby. Pro západní křesťanstvo představují nejznámější plod této tradice Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly (vydáno 1548). Není to však text jediný. S podobnými myšlenkami se můžeme setkat i v protestantismu. V naší uspěchané době objevují význam takových cvičení věřící různých církví a církevních tradic.

 

Duchovní cvičení nabízejí možnost:

Ztišit se, poodstoupit od běžných starostí a zaměřit se na podstatné

Zamyslet se nad svým životním směřováním a uspořádat svůj život.

Upevnit se v rozhodnutí následovat Krista

Zakusit evangelium jako osvobozující zprávu

 

Průběh:

  • Po celou dobu cvičení se zachovává ticho.
  • Účastníci se ve svobodě a podle svých možností věnují modlitbě a rozjímání nad doporučenými texty Písma či tématy.
  • Doprovázející postupně uvádí jednotlivá témata rozjímání v krátkých přednáškách a během odpoledne nabízí účastníkům možnost individuálního doprovázení formou rozhovoru o zkušenostech s rozjímáním.
  • Každodenní součástí programu jsou také společné modlitby Žaltáře a bohoslužba s Večeří Páně.
  • Během cvičení je účastníkům zajišťováno ve středisku setkávání takové zázemí (prostory k modlitbě, ubytování i strava), aby se mohli plně věnovat rozjímání.