Malý princ

Mnozí mají spojenou knížku Malého prince jako titul, který je určený pro děti. Toto tvrzení je pravdivé pouze jen částečně. Čím je člověk starší, tak více vnímá různé roviny příběhu, které jako dítě neměl šanci odhalit. Příběh Malého prince má v sobě zakódovaný křesťanský akcent a to hledání smyslu života, lásku jako základ vztahu mezi lidmi, zodpovědnost za toho, koho mám rád i smysl oběti pro druhé. To vše k nám promlouvá k našemu překvapení stále naléhavěji tak, jak během času získáváme životní zkušenosti.