Modlitba diecéze 13. 9. – 19. 9. 2015

Liturgický kalendář:
13.9. – 16. neděle po Duchu Svatém / Jan Zlatoústý (Chrysostom), biskup
14.9. Tomáš Garrigue Masaryk, připomínka
16. 9. Ludmila, kněžna
17. 9. Hildegarda z Bingenu, abatyše a pomocnice chudých / Cyprián z Kartága, biskup a mučedník

Myšlenka na týden:
„Oko za oko a svět bude slepý.
Nenásilí je první přikázání mé víry.“
Mahátmá Gándhí

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
1.) část
Svatý Bože náš, smiluj se nad světem, který volá o pomoc. Ujmi se všech bezbranných lidí, neprávem vězněných, těžce nemocných, uprchlíků a sirotků. Pomáhej jim žít a překonávat každodenní starosti. Otevři naše srdce, ať nejsme slepí k jejich utrpení a pomáháme každý, jak můžeme.

Všemocný Bože, i když často zoufáme, jsme malomyslní a nevíme jak dál, věříme v tebe jako Zachránce a Stvořitele. Tvůj Syn, Ježíš Kristus, nás naučil velikou pravdu, že naše pozemská pouť je jenom malá část našeho bytí. Dej, ať nelpíme na svém ustrašeném „já“ a na pozemských statcích, ale vnímáme šíři našeho života z pohledu věčnosti.

Dobrý Bože, prosíme tě za Církev československou husitskou, ale i za celé křesťanské společenství, ať dovedeme reagovat na potřeby doby rychle, pravdivě a ke tvé slávě. Ať jsme skutečnými křesťany ve skutcích, nejen v slovech a na papíře.

Svatý Bože, Ty jsi moře života, které je nekonečné. Ani hvězdy na obloze nedosahují tvé vznešenosti, ani ptáci nedokážou vyzpívat pravdu o tvé kráse, ani slunce nám neodhaluje celou skutečnost o tvé dobrotě a lásce. Protože ty jsi daleko nad všemi stvořenými věcmi. Připojujeme se k chvalozpěvu celého stvoření a voláme: Budiž pochváleno Boží jméno!

2.) část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Pokoj a dobro celé Zemi.

Juraj Jordán Dovala, biskup