Modlitba diecéze 6. 9. – 12. 9.

Milé sestry a bratři,

situace kolem uprchlické krize kulminuje a rozděluje společnost. Kladu si otázky: Kdo jsme? Jsme skutečně křesťané, jsme civilizované národy? Trápí nás utrpení a bolest druhých?
Prosím vás, pomáhejte bezbranným lidem, kteří prchají před smrtí a násilím. Projevujte lásku, soucit a solidaritu. Každý máme doma „spoustu“ nepotřebných věcí, na webu www.pomocuprchlikum.cz je uvedeno mnoho možností.
Jistě, že tato situace je složitá a musí se řešit politicky. Samozřejmě, že těm lidem by bylo nejlíp ve svých domovech, tam, kde se narodili. (To by byl ideální stav – kdyby nebyla válka, nemuseli by opouštět domovy.) Ano, je potřeba řešit příčiny, ne následky… Ty argumenty znám.
Xenofobní projevy tady raději nezmiňuji, i když jsem se s nimi mezi křesťany taky setkal. Je mi to líto a stydím se, jde to daleko za hranicí křesťanství.
Prosím vás, my světovou politiku neovlivníme, nemáme dosah na mnoho věcí, ale co můžeme ovlivnit je TADY a TEĎ. Podat láhev s vodou, bagetu, přikrýt dekou, pohladit… a modlit se!

Zasílám vám modlitby na týden 6.9. – 12.9.

Liturgický kalendář:
6.9. – 15. neděle po Duchu Svatém
8.9. Narození Panny Marie
9.9. Alexandr Meň, mučedník
11.9. Protus a Hyacint, mučedníci

Myšlenka na týden:
„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Mt 25,40

Pro aktuálnost ponechávám modlitby z minulého týdne.
Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
1.) část
Svatý Trojjediný Bože, svět se zmítá v chaosu a úzkostech, podej mu svou pomocnou ruku. Rodiny i s dětmi utíkají tisíce kilometrů, plaví se po moři, běží jako štvaná zvěř. Opustily své domovy a všechno, co měly, aby unikly násilí a smrti. Prosíme tě: Dej mír jejich zemím, dej světlo do temnoty. Zastav války, násilí a krveprolévání. Uděl pokoj zemím, které volají o pomoc a odkud proudí vlny uprchlíků. Ať mohou žít ve svých domovech ve štěstí a naplnění svých dnů.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům a zástupům, které tě poslouchaly, ať milují všechny lidi bez rozdílu, ať milují i své nepřátele. Dávej nám poznat lásku, která překonává hranice a předsudky. Ať jsme ve svých srdcích dobří a laskaví jako TY.

Duchu Svatý, rozprostři nad světem svou vládu a ochraňuj bezbranné. Veď nás k pokoji a míru a ukazuj nám cestu spásy. Ať nehledáme jinou záchranu než tebe – Ducha posvěcujícího a oživujícího.

„Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně, Pane: chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne pokoj, tam jsou odzbrojené mysli i srdce. Kde vládne pokoj, vyprazdňují se válečné zbrojnice. Kde vládne pokoj, tam zní písně lásky a bratrství.
Dáš, abychom nesli lásku tam, kde chudí jsou ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá zvěst, smíření tam, kde jsou lidé rozděleni.“
modlitba Matky Terezy

2.) část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Pane, smiluj se. (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Pokoj a dobro celé Zemi.

Juraj Jordán Dovala, biskup