Modlitba diecéze na týden 20.9. – 26.9.

Liturgický kalendář:
20.9. – 17. neděle po Duchu Svatém
21.9. Matouš, apoštol Páně a evangelista
25.9. Sergej Radoněžský, mnich
26.9. Kosmas a Damián, mučedníci

Myšlenka na týden:
„Kdo pravdu mluví, hlavu si rozbíjí. Kdo se bojí smrti, pozbývá radosti života. Nade vším vítězi pravda. Vítězí, kdo padne, neboť mu žádná zlost neuškodí, neovládne-li ho jen žádná nepravost.“
Mistr Jan Hus

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)
1. část
Svatý Bože náš, prosíme tě za lidi těžce nemocné a trpící, prosíme tě za všechny na útěku, vězněné a skleslé na duchu. Ať tvoje světlo a tvá veliká moc zazáří v jejich životech.

Dobrý Bože, prosíme tě, uzdrav vztahy v rodinách. Dej, ať se smíří otec se synem, matka s dcerou i rodiče navzájem. Dej, ať vládne ve všech rodinách tvůj pokoj a láska.

Nekonečný Bože, daruj světu mír a své požehnání, nic jiného nemá trvalou hodnotu, jen tvoje dobrodiní.

„Drahý Bože, nechť mé srdce pochopí hlubokou moudrost, s jakou jsi stvořil svět.
Pomoz mi pochopit, že životní těžkosti jsou vlastně příležitostí, že konec života je také počátkem, že životní prohry mne naučí nejvíce.“
Rabi Nachman – Lekce života (Vlídná zbraň)

2. část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Pokoj a dobro celé Zemi.

Juraj Jordán Dovala, biskup