Noc kostelů ve Zlíně

O zlínské Noci kostelů nám přišly hned dva článečky. Uvádíme nejprve text bratra faráře Kovalčíka:

„Církev československá husitská ve Zlíně pořádá od r. 2015 Noc kostelů v Křesťanském kulturním centru, protože nemá svůj sbor. Bohoslužby se slouží od r. 1947 v evangelickém kostele, další aktivity probíhají na faře v baťovském půldomku na Štefánikově ul.
V úvodu byla sloužena songová liturgie M. Salajky a bratří Mikuleckých /liturgii vedl a kázal Z. Kovalčík/se svižnými rytmickými písněmi za klavírního doprovodu Václava Kovalčíka, který pak prezentoval své fotografie na výstavě nazvané Květiny na farní zahradě. Hlavním bodem večera byla přednáška Zdeňka Kovalčíka s obrazovou prezentací o americkém pobytu A. Dvořáka a 125. výročí vzniku cyklu Biblických písní (op. 99), zazněl celý cyklus v podání přednášejícího za výborného klavírního doprovodu Jindřišky Keferové. V přestávkách byl čas na osobní rozmluvu a připravené občerstvení. Večer byl zakončen modlitbou žaltáře s modlitbou za město a požehnáním a zpěvem písně Tebe, Bože, chválíme.“

Napsal nám ale také bratr Marcel Sladkowski:
„Protože zlínská náboženská obec nemá vlastní sbor, připravuje už několik let k Noci kostelů program v Křesťanském kulturním centru v Klubu 204 (bývalá krajská knihovna). Letos jsme zahájili songovou liturgií, kterou jinak sloužíme vždy první neděli v měsíci, a po ní následoval hlavní bod programu, přednáška ke 125. výročí vzniku Biblických písní Antonína Dvořáka. Komplet Biblických písní při ní za klavírního doprovodu Jindřišky Keferové interpretoval a slovem doprovodil náš farář (a celocírkevní kantor v jedné osobě) dr. Zdeněk Kovalčík. Návštěvníci si také mohli prohlédnout příležitostnou výstavu Václava Kovalčíka Květiny farní zahrady a na závěr se za zpěvu písně Tebe, Bože, chválíme, připojit k požehnání městu.“

Za fotografie pak děkujeme sestře Váňové.