Ohlédnutí za Husovskými slavnostmi 7. července

Sdílíme několik fotografií z letošních Husovských slavností. Památku mučednické smrti mistra Jana Husa jsme si letos připomněli ve Sboru Páně v brněnských Řečkovicích 7. července odpoledne. Slavností se účastnilo mnoho členů církve i bratří z ekumeny. O Husovi referoval při zapálené hranici bratr docent Václav Štěpánek z FF MU. Kázání během bohoslužby smíření se pak ujal katolický jáhen Jan Špilar. Nakonec ukázal kousek své tvorby bývalý vojenský kaplan a jáhen, Jan Jonáš Zaplatil. Během celého odpoledne se prodávaly výrobky chráněné dílny Nazaret. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě i všem, kdo přišli.