Nejnovější příspěvky

Koncert VIVAT COMENIUS

V úterý dne 28. března 2017 v 19:00 hod. se uskuteční ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6, Brno – Řečkovice koncert VIVAT COMENIUS, ve kterém vystoupí Štěpán Rak (koncertní kytara) a Alfred Strejček (umělecký přednes, orffovský instrumentář). Koncert je věnován 425. výročí narození Jan Ámose Komenského. V rámci koncertu zazní myšlenky z jeho díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“, které jsou více než aktuální i v dnešní době. Rezervaci vstupenek je možno provést  buď telefonicky na tel č. 776 032 149 nebo e-mailem vem@seznam.cz

Vstupné je formou dobrovolného daru, doporučená výše činí 100,- Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra křesťanské kultury. Po uvedení koncertu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou umělců.

Plk_VIVAT COMENIUS-page-001

O Popelce

V rámci volnočasového klubu Šalomoun bude v našem sborovém domě CČSH Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice uvedena v soboto 25. 2. 2017 v 16:00 hod. pohádka pro malé i velké „O Popelce“. Pro děti i jejich rodiče je po pohádce připraveno „Výtvarné řádění“, kdy si děti i jejich rodiče budou moci vytvořit něco na památku.

Plk

Sbírka knih pro středisko husitské diakonie Jordán

Středisko husitské diakonie Jordán vybírá během měsíce února nepoškozené knihy všeho druhu pro charitativní burzu,

která proběhne během března – měsíce knihy v kostele Cyrila a Metoděje v Rousínově.

Tento projekt a jeho výtěžek je určen pro financování letního křestanského tábora v Přibyslavi pro sociálně slabé děti  z klubu Jordán v Rousínově.

Dále vybíráme drobné předměty vhodné na bazárek.

Věci a knihy je možné ponechat na diecézi či při větším množství kontaktovat p. jáhenku Libušku Jarošovou na tel. 605481048.

Za pomoc předem děkujeme.

Zrušení kurzu pro mladší animátory

Všechny srdečně zdravím a vyřizuji také mnoho pozdravů od našich vedoucích ( Kuba Krejčí, Máňa Spurná, Víťa a Lucka Lužní).

Moc se všichni těšíme opět na další tábor ( už je téměř připravený ) a setkání se všemi.

Sděluji, že plánované setkání 24. a  25.února se, bohužel, neuskuteční.

Ivana Krejčí, Prostějov