Nejnovější příspěvky

Koncert Zvěstování – Josef Somr a Jaroslav Tůma

Dovolujeme si vás všechny pozvat na ojedinělý koncert, který se uskuteční 1. 12. 2017 v 19:00 hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Jedná se o koncert s názvem Zvěstování, ve kterém vystoupí nám známý herec Josef Somr (umělecký přednes) a Jaroslav Tůma (cembalo). Koncert je inspirován dílem Julia Zeyera Zahrada Mariánská.Plk_01

Listopadové Setkání rodin

pozvanka_SR_listopad_2017

Pro letošní podzim chystáme, snad vtipné a poutavé téma Hrdinové – Superheroes. Budeme se s dětmi seznamovat s příběhy hrdinů Bible – Davida, Samsona a Jozua, ale i si pohrajeme v tematickém rámci současných supermanů a jiných Avangers, kteří statečně zachraňují svět.Na program rodičů přijali pozvání Juraj Jordán Dovala, který bude mluvit o Mužské spiritualitě, a Jeanette Vrtková, která poví něco o Nedirektivní výchově. Jinak klasicky chystáme modlitby, nedělní bohoslužbu, různé hry a veselé aktivity, zpívání i vyrábění.

Přihlašujte se prostřednictvím google formulářů pro rodiny a pro dobrovolníky.