Nejnovější příspěvky

Slavnostní bohoslužba 6.7.2017

V Husově sboru na Botanické ul. v Brně jsme si připomněli 602. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa.

Liturgii vedli Mgr. Sandra Silná a ThDr. Petr Šandera z CČSH. Kázal Rev.

Jaroslav Kratka z Evangelické církve augsburského vyznání v ČR.

Při bohoslužbách bylo vybráno 1.842,-Kč. Tato sbírka bude odeslána na obnovu Památníku v Husinci.

DSC04273 DSC04274 DSC04275 DSC04276 DSC04277 DSC04279

Zdeněk Svoboda devadesátiletý

V úterý 27. června 2017 uspořádala náboženská obec ve Zlíně slavnostní setkání u příležitosti významného životního jubilea emeritního faráře, ale také básníka, esejisty, textaře, editora a překladatele Mgr. Zdeňka Svobody. Zahájeno bylo bohoslužbami, které sloužil patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta spolu s brněnským biskupem Mgr. Jurajem J. Dovalou, olomouckým biskupem dr. Rudolfem Göbelem a východomoravským vikářem Mgr. Lubomírem Pliskou. Následující přednášku historika Mgr. Marcela Sladkowského o jubilantově duchovenském a literárním díle doplnila projekce filmu dr. Josefa Paly o činnosti křesťanské mateřské školy ve Zlíně, kterou bratr farář Svoboda počátkem 90. let spoluzakládal. Desítky hostí pak vyslechly hudebně literární pásmo (housle Radana Váňová, přednes bratr farář dr. Zdeněk Kovalčík) z básnického díla Zdeňka Svobody, jehož vrcholem byl společný zpěv písně Dej nám moudrost, odvahu, jež je jednou z mnoha z překladatelské dílny jubilantovy. On sám pak svým vzpomínkovým a vyznavačským slovem stvrdil, že je nejen vzácným knězem a literátem, nýbrž také moudrým mužem a neobyčejným příkladem křesťanské skromnosti a pokory. V gratulacích a rozhovorech pak přítomní mohli prožít požehnané setkání, k němuž vděčná církev přispěla novinkou ze své knižní produkce, antologií novějších a starších prací Zdeňka Svobody nazvanou Všelicos.

                                                                                                                      Marcel Sladkowski

SvobodaIMG_13612 IMG_13732 IMG_13802 IMG_13892IMG_13842

„Setkání v proměnách času – světem hudby 18. a 19. století v českých zemích“

V pátek 16. 6. 2017 v 18:00 hod. ve sborovém domě CČSH Betlém, Selská 53, Brno – Maloměřice, bude uveden hudební komponovaný pořad „Setkání v proměnách času – světem hudby 18. a 19. století v českých zemích“. Tímto pořadem nás provede jeho autor Karel Plocek.

Přijměte proto naše pozvání na tento hudební komponovaný pořad, který Vám dává příležitost se nejen hudbou potěšit, nýbrž se i o ní dozvědět zajímavé informace.

Vstupné na tento pořad je dobrovolné. Výtěžek bude věnován na činnost dětského volnočasového klubu Šalomoun.Plakátek-page-001