Nejnovější příspěvky

Koncert křesťanské kapel ONLY HIS

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na koncert, který nese název „PŘIJĎ…“  kapely ONLY HIS, který se koná v sobotu dne 4. 2. 2016 v 18:00 hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6, Brno – Řečkovice. Jedná se o mladou, sympatickou skupinu, která se dokáže podělit o svoji radost z víry. Přijďte i vy načerpat radost, kterou kolem sebe tato kapela mladých lidí rozdává.

 

Plk_ONLY HIS-page-001_var_02

Vyhledávací řízení do diecézních a celocírkevních orgánů

Vyhledávací řízení do diecézních a celocírkevních orgánů

Kancelář diec. rady CČSH zahajuje vyhledávací řízení dle Ústavy čl. 30, odst. 2 do diecézních a celocírkevních orgánů.

Volba proběhne při diecézním shromáždění dne 29. 4. 2017.

Vaše návrhy zasílejte kanceláři diec. rady do 28. 2. 2017. 

Volit se budou:

  • členové diec. rady (8-12, + náhradníci)
  • členové diec. revizního finančního výboru (6-10, + náhradníci)
  • členové diec. kárného výboru (6 + náhradníci)
  • člen ÚR z řad laiků (1 + náhradník)
  • člen celocírkevního revizního finančního výboru (1 + náhradník)
  • člen celocírkevního kárného výboru (1+ náhradník)
  • zástupci diecéze pro církevní zastupitelstvo (4 + náhradníci)

 

Kancelář diec. rady CČSH z pověření diecézní rady zahajuje vyhledávací řízení do správních rad fondů. Vaše návrhy posílejte kanceláři DR do 28. 2. 2017.

Volba proběhne při diecézním shromáždění dne 29. 4. 2017.

Volit se bude správní rada do:

  • fondu misie a evangelizace- min. 4 členové
  • fondu sociální práce a diakonie – min. 4 členové
  • fondu investic do vlastních nemovitostí – min. 4 členové

Cesta, pravda a život. Varhanní koncert k poctě Mistra Jana

Přijměte naše pozvání na varhanní koncert v rámci kterého se představí Jaroslav Tůma (varhanní positiv) a Jan Hartl (umělecký přednes). Jaroslav Tůma je především znám jako světově špičkový varhanní interpret, Jan Hartl je nám pak znám z činoherní scény Národního divadla v Praze, či z televize nebo filmového plátna.

Během koncertu zazní skladby od autorů jako je Alessandro Marcello, Adam Václav Michna, Mamoru Fujieda, Jan Pieterszoon Sweelinck, Paul Hofhaimer či Wolfgang Amadeus Mozart. Zároveň vyslechneme texty Mistra Jana Husa, Michelangela Buonarrotiho, Karla Čapka, sv. Tomáše Moruse, Bohuslava Reynka a dalších.

Koncert se koná ve středu dne 23. listopadu 2016 v 19:00 hod. ve Sboru Páně, Vážného 6 v Brně – Řečkovicích.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149 nebo e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného daru, doporučená výše činí 100,- Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum křesťanské kultury.

plk