Zamyšlení sestry farářky Krejčí nad Nocí kostelů 2019

Ohlédnutí a hodnocení. I tak by se dalo nazvat krátké zamyšlení nad letošní Nocí kostelů v Husově sboru CČSH v Prostějově.

Možná jste si také položili otázku, co je vlastně smyslem Noci kostelů. Je to snad misie či evangelizace? Zřejmě máme všichni pořadatelé takovou ambici a touhu, když už k nám lidé tuto Noc přicházejí. Domnívám se však, že smyslem je něco zcela jiného. Je to možnost vstoupit do prostoru, který dýchá tajemnem a posvátnem; kde se většina lidí cítí sice dobře, ale nejistě z různých důvodů. A tuto Noc mohou oficiálně procházet všechny možné kaple a kostely bez toho, že by museli mít jiný důvod, než zvědavost. A to je dobře.

Po vyzkoušení různých alternativních programů během 10ti let pořádání Noci kostelů, se ukázalo, že lidé nepotřebují ani tak extra výjimečnou nabídku, ale spíše to, co charakterizuje naši činnost jako církve. Přicházejí na koncerty, na čtení z Písma, na přednášky o vzniku bible, o zajímavostech Ježíšova života, o ikonách a podobně. Druhou skupinou jsou návštěvníci, kteří chtějí projít co nejvíce kostelů, takže dávají přednost výstavám a krátkým spotům.

Nevím, jak u vás, ale já jsem měla během letošní Noci pocit, že otevřené kostely, modlitebny a kaple vydechují atmosféru modliteb za všechny lidi. Proudění lásky a vzájemnosti.

A tak nakonec pokud si návštěvníci odnášeli z Noci kostelů nejen prospekty a různé upomínkové předměty, ale i dotek Boží přítomnosti, pak měla i letos tato akce smysl. Ne kvůli Bohu, ale pro nás samotné.

Ivana Krejčí, Prostějov

27.5.2019