Juraj Jordán Dovala – současný biskup brněnský

dovala

Mgr. Juraj Jordán Dovala (*1974) se narodil v Žiari nad Hronom na středním Slovensku. Teologii vystudoval na Pravoslavné teologické fakultě v Prešově. V roce 2002 vstoupil do Církve československé husitské. Na kněze byl vysvěcen v roce 2003 v Lounech. Místem jeho služby byly náboženské obce v Lounech (2002-2004) a Košicích (2004). Od roku 2005 je farářem v NO Hodonín a administrátorem v NO Břeclav. 2006 byl zvolen předsedou České křesťanské akademie v Hodoníně. 27. dubna 2013 byl diecézním shromážděním Brněnské diecéze CČSH zvolen brněnským biskupem. 8. května 2013 byl ordinován biskupským sborem CČSH a uveden do biskupské služby v Husově sboru v Brně na Botanické. V rámci duchovenské služby se věnuje také publikační a kulturní činnosti. Je ženatý a má čtyři děti.

Heslo: „Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“
1 LIST JANŮV 4,16

Bůh je láska – to jsou slova apoštola Jana, miláčka Páně, která vyjadřují smysl celého evangelia. Kristus toho za života neřekl mnoho a podle toho, co víme, nezanechal po sobě žádnou písemnou stopu. A přesto tady zanechal poselství, které žije v lidských srdcích již dva tisíce let.

Bůh je láska – zní to tak jednoduše, jsou to jen tři slova. Ale jsou v nich ukryty základní stavební kameny celého vesmíru. Nic jiného člověk nepotřebuje vědět, když chce žít s Bohem. To, o co křesťanská teologie po celý čas své existence pracně usiluje, jsou jenom komentáře k této prosté větě.

Bůh je láska, zůstávejme v lásce, moji milí, a dosáhneme věčnost. Vytvářejme lásku, přátelme se s láskou, vzývejme Kristovu lásku, rozdávejme lásku, přijímejme lásku, dolujme ve svých duších lásku, buďme proniknuti láskou, jako je rozžhavený kov proniknut ohnivým žárem. Najednou zjistíme, že lepší a přímější cesty k Bohu není.

Slova pravoslavného mnicha a starce Silvána z hory Athos to vystihují přesně: „Na nebesích mají všichni tutéž lásku, ale na zemi jedni milují Pána silně, další méně a jiní jej nemilují vůbec. Duše naplněná láskou Boží zapomíná na nebe i na zemi. Duch hoří a vidí neviditelného Vytouženého a duše prolévá množství slz a nemůže zapomenout na Pána ani na vteřinu, neboť milost Boží ji uschopňuje milovat Milovaného.“

Láska světu chybí. Kamkoli se podíváme, tam vládne neochota, nepřátelství a nepokoj. Proto je velikým úkolem křesťanů přinášet a rozmnožovat lásku Boží mezi lidmi i národy.
Velký teolog P. Teilhard de Chardin si to uvědomoval, proto napsal: „Přijde čas, kdy po využití větru, gravitace, přílivu a odlivu využijeme pro Boha energii Lásky. A tehdy, podruhé v historii světa, lidstvo znovu objeví oheň.“

Dovala Dovala Dovala
> více informací na osobním webu Juraje Dovaly ZDE > o biskupech brněnské diecéze se můžete více dočíst ZDE