Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích

Nabídka sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi Centrum Farský, Gargulákova 5, Brno-Husovice
Pro osoby v bytové nouzi nabízíme 5 bytových jednotek v základním vybavení
Přehled nabízených bytů
označení typ,
velikost bezbariérovost poznámka
Byt č.1  1+kk, 44,4 m2
Byt č.2  1+kk, 25,2m2
Byt č.3  1+kk, 34,6m2
Byt č.4  2+kk, 67,1m2
Byt č.5  2+kk, 58,1m2

Byty č. 1, 2, 3 (bezbariérové) jsou určeny pro jednu max. dvě osoby, byty č. 4 a 5 jsouve 2. NP a jsou určeny pro tři až čtyři osoby.Měsíční nájemné sociálního bydlení dle aktuálně platného limitu pro rok 2023 činí: 84,70 Kč/m2. Měsíční zálohy na elektřinu (elektrické topení a ohřev vody), vodné, stočné a služby činí 2500 až 3000,-Kč / měsíčně. Bude požadováno složení kauce ve výši jedné měsíční zálohy předem.V celém objektu je zákaz kouření!Sociální byty nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Jsou určeny pro stabilizaci a zlepšení nepříznivé sociální situace žadatele. Pro pomoc je zajištěna podpora sociálního pracovníka. Narušování domovního řádu a podmínek nájemní smlouvy může být důvodem k ukončení nájmu.Podmínky přijetí
A. Žadatel o byt musí vyhovovat definici osob v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi, je takový subjekt, který v důsledku nepříznivých životních okolností nemá přístup k bydlení, avšak je schopen plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu:

• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě,
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,

page2image48877424
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnostbydlení),
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, • muži a ženy v seniorském věku,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), • osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
• osoby v nezákonně obsazené budově,• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu,
• osoby ohrožené domácím násilím – policejně zaznamenané případy – oběti,
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinoumožnost bydlení),
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účelybydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dřívemohlo být obyvatelné),
• osoby žijící v přelidněných bytech.
B. Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse2členy b) 0,9násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse3členy

page2image34252736

Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 je 40.324,-Kč, pak 0,6 násobek činí 24.194,-Kč

page3image48980720
C. Nájemní smlouva se uzavře na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.D. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt,
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydleníKontakty pro bližší informace a žádosti:Náboženská obec CČSH, Botanická 1, 602 00Brno
(farářka Mgr. et Mgr. Sandra Silná – telefon 541 212 173, 775 181 279)Betanie – křesťanská pomoc, Borky 7, 614 00Brno
(Ing. Jitka Bednářová – telefon 545 230 775, 603 796 816)
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..