Archiv autora: Sandra Silná

Kázání na 1.adventní neděli, 29.11.2020

texty: Izajáš 64, 1-9, 1. Korintským 1, 3-9, Marek 13, 24-37 Sestry a bratři, buďte vítáni v novém roce – v novém liturgickém, církevním roce, který začíná právě Adventem, dnešní 1.adventní nedělí. Advent znamená příchod. Pro nás je v tomto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na poslední neděli církevního roku 22.listopadu 2020

text: Mt 25,31-45 Slavnost Krista krále (v ŘKC tradici, Den Bible dle protestantské tradice, Den věčnosti) Bratři a sestry, sestry a bratři, milí v Kristu, dnešní nedělí spějeme k závěru liturgického roku. Ten letošní rok je po dlouhé době v … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Aktualita k provozu kostelů – listopad 2020

Od neděle 22.11.2020 (poslední neděle církevního roku) můžeme opět otevřít kostely a sloužit bohoslužby. Proto Vás srdečně zveme na Botanickou 1, kde se od 10 hodin sejdeme ke společnému prožitku liturgie Karla Farského. A poté, jak věříme, každou další neděli … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kázání na neděli 15.listopadu 2020

Podobenství o hřivnách ( text: Mt 25, 14-30) Milí v Kristu, hřivna, talent – tak se nazývaly staré míry množství stříbra, tehdejší měny. Dnes je talent slovo, které si spojujeme hlavně s nadáním člověka. Talent je něco, co člověk může … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání v neděli 8.listopadu 2020

text: Ž 18, Mt 25, 1-13 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání v neděli 1.listopadu 2020

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat… V dušičkový večer, rozžehneme svíčky, modlíme se tiše, při nich za dušičky. Poslední již svíce, zvolna dohořívá, za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.  (lidová modlitba) … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na neděli 25.října 2020 – Ekumenická neděle

Bratři a sestry, měli jsme se tuto neděli na Botanické setkat v tradičním ekumenickém společenství, při bohoslužbách, které chtěly připomenout také 350.výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Kazetelem měl být bratr patriarcha Tomáš Butta. Zveřejňuji tedy alespoň jeho kázání pro tuto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na neděli 18.října 2020

text: Mt 21,14-22 Sestry a bratři,           na začátku dnešního textu z evangelia čteme o uzdravení slepých a chromých v Chrámu.Ježíš má před sebou k uzdravení těžké případy. Lidé takto postižení se museli navíc vypořádávat s tím, že jejich handicap je … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Bohoslužby v době nouzového stavu – říjen 2020

Milé sestry, milí bratři, Rada starších NO Botanická se jednohlasně shodla, že současná vážná situace nás vede k dočasnému dobrovolnému rozloučení bohoslužebného společenství. Od neděle 18.10.2020 (vč.) se tedy bohoslužby až do odvolání NEKONAJÍ. K tomuto kroku nás vede i … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Na základě výše uvedeného usnesení vlády se s účinností od pondělí 12. října 2020 do 25. října 2020 zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář