Archiv rubriky: Kázání

Kázání na 1.neděli po Epifanii (Zjevení) – 10.ledna 2021

texty: 1Sam 3,3/ 1Kor 6,13/ J 1, 35 + 4,1-6 „Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“ Dietrich Bonhoeffer Milé sestry, milí bratři, “Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu”, napsal protestantský teolog Dietrich Bonhoeffer. Každý z nás … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.neděli po Vánocích, 3.ledna 2021

texty: Iz 43,16–28, Mk 2,1–12 Milé sestry, milí bratři, celé vánoční období zpíváme o tom, že se nám narodil Kristus Pán. Za tímto vyznáním a také konstatováním, že se narodil všem nám lidem bez rozdílu, stojí ještě i jiné vyznání, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na Nový rok, 1.ledna 2021

texty: Ž 145,13, Ž 31, 15–16, Mt 6,31–34 Bratři a sestry, na prahu nového roku si většinou přejeme, aby čas, který je před námi, byl pokud možno lepší, než rok předchozí. Letos k tomu máme i pádný důvod, přát si … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.adventní neděli, 20.prosince 2020

liturgic cyklus B, evangelium Lukášovo Bratři a sestry,  evangelium pro 4.adventní neděli je příběhem hluboké důvěry. Marie vyznává: “Hle jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého [andělova] slova.” Představme si situaci, kdy se nám zjeví anděl a něco nám … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | 1 komentář

Kázání na 3.adventní neděli, 13.12.2020

texty: Izajáš 61,1-4.8-11, 1. Tesalonickým 5,16-24, Jan 1,6-8.19-28 Bratři a sestry, ústy proroka Izaiáše se nám dnes dostává povzbuzení, neboť “radostná zvěst zní pokorným, zkroušeným mají být ovázány rány, zajatcům vyhlášena svoboda, vězňům propuštění” (Iz 61, 2nn). Třetí neděle adventní … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.adventní neděli, 6.prosince 2020

texty: 1. čtení: Iz 40,1-3 | 2. čtení: 2Petr 3,8nn | Evangelium: Mk 1,1-3 Sestry a bratři, v době proroka Izaiáše byl lid v babylonském zajetí, tedy v těžké situaci, a Hospodin ústy proroka vyzývá k tomu, aby byli potěšeni – “těšte, potěšte můj lid”. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 1.adventní neděli, 29.11.2020

texty: Izajáš 64, 1-9, 1. Korintským 1, 3-9, Marek 13, 24-37 Sestry a bratři, buďte vítáni v novém roce – v novém liturgickém, církevním roce, který začíná právě Adventem, dnešní 1.adventní nedělí. Advent znamená příchod. Pro nás je v tomto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na poslední neděli církevního roku 22.listopadu 2020

text: Mt 25,31-45 Slavnost Krista krále (v ŘKC tradici, Den Bible dle protestantské tradice, Den věčnosti) Bratři a sestry, sestry a bratři, milí v Kristu, dnešní nedělí spějeme k závěru liturgického roku. Ten letošní rok je po dlouhé době v … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na neděli 15.listopadu 2020

Podobenství o hřivnách ( text: Mt 25, 14-30) Milí v Kristu, hřivna, talent – tak se nazývaly staré míry množství stříbra, tehdejší měny. Dnes je talent slovo, které si spojujeme hlavně s nadáním člověka. Talent je něco, co člověk může … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání v neděli 8.listopadu 2020

text: Ž 18, Mt 25, 1-13 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář