Týdenní modlitba

4Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 16.2. – 22.2.

 

Liturgický kalendář:

16.2. - 6. neděle po Zjevení / Juliána, panna a mučednice 17.2. Johannes von Drändorf, husitský misionář a mučedník 18.2. Martin Luther 22.2. Jan Rokycana, husitský arcibiskup

 

Myšlenka na týden:

„Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.“ Martin Luther

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Na tento týden předkládám hlubokou a moudrou modlitbu Karla Čapka, kterou potřebujeme všichni: náš národ, naše církev, každý jeden z nás, celý svět.

 

„Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a ne¬přátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bez¬pečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a beto¬nu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!“ Karel Čapek

 

2) Modlitby z NO:

Bože, prosíme tě za bratra Bohumila Kláska. Přijmi jej do svého království, ať s tebou přebývá ve věčnosti, dej mu světlo věčného života.

 

Bože, prosíme tě za sestru Jiřinu Kubíkovou. Přijmi ji do svého království, ať s tebou přebývá ve věčnosti, uděl jí světlo věčného života.

 

Bože, prosíme tě za paní Věru a jejího bratra Romana Macháčka a za pána Petra Noska, ukazuj jim správnou cestu pravdy a lásky, ať se vzdají zlých pohnutek.

 

3) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

4) Vnitřní modlitba:

Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup