Vikariát Brno
Náboženská obec Brněnské diecéze CČSH
Kuřim

Jsme živé ekumenicky otevřené společenství. Žijeme z milosti spasení, z milosti Kristovy oběti na kříži, z milosti povolání, které jsme v Kristu přijali, a snažíme se předat svou zkušenost všem, kteří projeví zájem. Scházíme se pravidelně nejen k bohoslužbám, ale i k dalším aktivitám jako jsou společné modlitby, biblické hodiny, setkání mládeže, duchovní péče o děti, vzájemná sdílení. Podle možností konáme společné výlety, sborové dovolené, táboráky a jiné podobné akce. Navázali jsme spolupráci se základními školami při vyučování náboženství. Nechceme se pouze obracet k minulosti a čerpat jen z toho, co nám předaly předchozí generace našich členů. Jsme otevřeni Duchu svatému a v jeho moci toužíme nést zvěst evangelia všem potřebným, navzdory zdánlivé nepřízni situace postmoderní společnosti. Jsme přesvědčeni, že Kristus je Pánem našich životů za všech okolností, které nás potkávají, a že křesťanským životem lze žít i dnes. Zveme zájemce ke sdílení této radostné naděje.

Kontakty:

Adresa:Farského 349/22
664 34 Kuřim
Email: petr.sandera@volny.cz
Mobil: 731 446 476
Telefon: 541 231 460
Web: www.husitekurim.cz

Úřední hodiny:

po 09:00 - 11:00 Fara
Kuřim
út 09:00 - 11:00 Fara
Kuřim
út 13:00 - 19:00 Fara
Kuřim
st 14:00 - 19:00 Fara
Kuřim
09:00 - 11:00 Fara
Kuřim
14:00 - 19:00 Fara
Kuřim

Pravidelné bohoslužby:

Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
2., 3., 4. a 5.NE v měsíci 09:00
v domácnosti
Borač
2. NE v měsíci 10:30
Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
1. NE v měsíci 17:00
Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
ST 18:30

Místa v obci:

v domácnosti Borač | Fara Kuřim | Sbor Dr. Karla Farského Kuřim | ZŠ Jungmanova Kuřim | ZŠ Tyršova Kuřim | Husův sbor Lelekovice | Nemocnice Tišnov

Další pravidelné aktivity:

Služba v nemocnici
Nemocnice
Tišnov
ÚT 13:30
Biblická hodina
Fara
Kuřim
1., 3. a 5.ÚT v měsíci 18:30
Výuka náboženství
ZŠ Jungmanova
Kuřim
ČT 12:00
(kromě prázdnin)
Duchovní péče o teenegary
Fara
Kuřim
14:15