Archiv autora: Sandra Silná

Kázání na Letnice, 23.května 2021

1.čtení: Sk 2,1 | 1. čtení: Řím 8,8 | Evangelium: Jan 15, 26-27 Sestry a bratři, dnes slavíme třetí největší křesťanský svátek, slavnost seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. Narozdíl od Vánoc nebo Velikonoc není nikde v obchodech tematická … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.neděli po Velikonocích, 2.května 2021

texty: Skutky 8,26-40, 1. Janův 4,7-21, Jan 15, 1-8 Bratři a sestry, náš život by měl odpovídat tomu, co hlásáme, slova by měla být doprovázena činy. V minulosti, ale i v současnosti se mnohde křesťané ne vždy drželi či drží … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 3.neděli po Velikonocích, 25.dubna 2021

Bratři a sestry, v řádu liturgického roku je dnešní neděle nazvána “nedělí dobrého pastýře”. Motiv Hospodina, Boha, Ježíše jako pastýře se prolíná celou Biblí. Třeba ve starozákonním 23.žalmu jsou zaznamenána slova o tom, že “Hospodin je můj pastýř, a proto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.neděli po Velikonocích, 18.dubna 2021

texty: kniha Skutky apoštolů  a Janovo evangelium Bratři a sestry, co asi formovalo jednání Saula/Šavela, později známého jako apoštol Pavel? Saul – Pavel z Tarsu, vzdělaný muž, farizej, jistě chtěl být věrný učení, které mu předal rabín Gamaliel v Jeruzalémě. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na Boží hod velikonoční, 4.dubna 2021

Bratři a sestry, Písmo nám zvěstuje Ježíšův život, jeho slova, činy, utrpení, smrt a vzkříšení. Hrobem leckterý příběh končí, ale dnešní ráno nám otevírá úplně jinou perspektivu. K čemu se to všechno stalo? Boží odpovědí na tuto otázku je také … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 5.postní neděli, 21.března 2021

5.neděle postní, Smrtná/Judica, 21.března 2021, Brno – Botanická texty: Jeremjáš 31,31-33, Židům 5,5-10, Jan 12,20-33 Sestry a bratři, blížíme se ke svatému velikonočnímu týdnu. Dnešní 5.postní neděle zvaná Judica, nebo také Smrtná, už ukazuje k velikonočním událostem, které zanedlouho přijdou. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.postní neděli, 14.března 2021

texty: Numeri 21,4-9, Efezským 2,1-10, Jan 3, 14-21 Bratři a sestry, Izraelci už dlouho putovali, cesta pouští nebyla nijak příjemná a lid začal propadat malomyslnosti – depresím a špatným náladám – řekli bychom asi dnes. Stěžovali si, nelíbilo se jim, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 1.postní neděli, 21.února 2021

texty: Gn 9, 8-17, Mk 1, 9nn Bratři a sestry, postní doba je cesta, čas k prověření stezek, po nichž se touláme a jimiž se ubíráme, abychom našli tu, která nás dovede zpět domů. Postní čas není sbírkou zbožných úkonů, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázáni na 5.neděli po Epifanii, 7. února 2021

texty: Iz 40,21-31, 1. Kor 9,16-23, Mk 1,29-39 Sestry a bratři, věřit znamená nemít nic v rukou – nic, co by se dalo exaktně dokázat – a prožívat toto “nic” jako živé, přítomné, jako stále živoucí, nehynoucí a nepodmíněnou lásku. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.neděli po Epifanii, 31. ledna 2021

texty: Dt 18, 15-20, 1Kor 8, 1b-13, Mk 1, 21-28 Sestry a bratři, jedním z důležitých úkolů církve je její prorocká úloha. Víra přináší do života rozměr pokoušet se interpretovat znamení doby, je to jeden z našich úkolů. I takto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář