Archiv autora: Sandra Silná

Kázání na 1.postní neděli, 21.února 2021

texty: Gn 9, 8-17, Mk 1, 9nn Bratři a sestry, postní doba je cesta, čas k prověření stezek, po nichž se touláme a jimiž se ubíráme, abychom našli tu, která nás dovede zpět domů. Postní čas není sbírkou zbožných úkonů, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázáni na 5.neděli po Epifanii, 7. února 2021

texty: Iz 40,21-31, 1. Kor 9,16-23, Mk 1,29-39 Sestry a bratři, věřit znamená nemít nic v rukou – nic, co by se dalo exaktně dokázat – a prožívat toto “nic” jako živé, přítomné, jako stále živoucí, nehynoucí a nepodmíněnou lásku. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.neděli po Epifanii, 31. ledna 2021

texty: Dt 18, 15-20, 1Kor 8, 1b-13, Mk 1, 21-28 Sestry a bratři, jedním z důležitých úkolů církve je její prorocká úloha. Víra přináší do života rozměr pokoušet se interpretovat znamení doby, je to jeden z našich úkolů. I takto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání pro 2.neděli po Epifanii, 17.ledna 2021

texty: Jon 3,1nn/ Ef 4,30nn/ J17,20nn Milé sestry, milí bratři, starozákonní kniha Jonáš je nejkratší biblickou knihou a jen tak pro zajímavost – končí otázkou. Spisek je vlastně povídkou, která ukazuje, že Bůh má smysl pro humor, pro ironii a … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 1.neděli po Epifanii (Zjevení) – 10.ledna 2021

texty: 1Sam 3,3/ 1Kor 6,13/ J 1, 35 + 4,1-6 „Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“ Dietrich Bonhoeffer Milé sestry, milí bratři, “Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu”, napsal protestantský teolog Dietrich Bonhoeffer. Každý z nás … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Aktuálně z fary a Husova sboru

Už téměř rok trvající pandemie přináší do našich životů různé podněty a zkušenosti. V Husově sboru jsme momentálně připraveni nadále sloužit společnosti, jednotlivcům, jak jen to siuace dovolí, tj. bohoslužby se nadále konají každou neděli od 10 hodin, v kostele … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kázání na 2.neděli po Vánocích, 3.ledna 2021

texty: Iz 43,16–28, Mk 2,1–12 Milé sestry, milí bratři, celé vánoční období zpíváme o tom, že se nám narodil Kristus Pán. Za tímto vyznáním a také konstatováním, že se narodil všem nám lidem bez rozdílu, stojí ještě i jiné vyznání, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na Nový rok, 1.ledna 2021

texty: Ž 145,13, Ž 31, 15–16, Mt 6,31–34 Bratři a sestry, na prahu nového roku si většinou přejeme, aby čas, který je před námi, byl pokud možno lepší, než rok předchozí. Letos k tomu máme i pádný důvod, přát si … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.adventní neděli, 20.prosince 2020

liturgic cyklus B, evangelium Lukášovo Bratři a sestry,  evangelium pro 4.adventní neděli je příběhem hluboké důvěry. Marie vyznává: “Hle jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého [andělova] slova.” Představme si situaci, kdy se nám zjeví anděl a něco nám … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | 1 komentář

Kázání na 3.adventní neděli, 13.12.2020

texty: Izajáš 61,1-4.8-11, 1. Tesalonickým 5,16-24, Jan 1,6-8.19-28 Bratři a sestry, ústy proroka Izaiáše se nám dnes dostává povzbuzení, neboť “radostná zvěst zní pokorným, zkroušeným mají být ovázány rány, zajatcům vyhlášena svoboda, vězňům propuštění” (Iz 61, 2nn). Třetí neděle adventní … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář