Bohoslužby v adventní době a během Vánoc 2023

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

zveme Vás k bohoslužbám, které se konají každou neděli od 10 hodin v Husově sboru na Botanické 1.

26.11.23 poslední neděle církevního roku – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

3.12.23 1.adventní neděle – 10.00 (přímý přenos bohoslužeb Českou televizí), slouží biskup Juraj Dovala a farářka Sandra Silná

10.12.23 2.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

17.12.23 3.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

24.12.23 4.adventní neděle – pouze bohoslužby Půlnoční – 23.00, slouží farářka Sandra Silná

25.12.23 Boží hod vánoční – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

31.12.23 Silvestr, bohoslužby s poděkováním za uplynulý rok a požehnáním do roku 2024 – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

7.1.24 Tříkrálové bohoslužby – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Bohoslužby v rámci XXX.varhanického kurzu CČSH

V neděli 13. 8. oslaví účastníci kurzu den Páně  v Husově sboru na Botanické ul. 1. Bohoslužba začíná v 10 hod., slouží Zdeněk Kovalčík, káže Jana Wienerová, spirituálka kurzu a farářka v Broumově. Při bohoslužbě účastníci zazpívají Truvérskou mši P. Ebena.


  V pátek 18. 8. 2023 se rozloučíme společně při songové bohoslužbě v Husově sboru na Botanické ul , která začíná v 10 hod. Zazní songová Liturgie od autorů Svoboda – Zachařová. Slouží Zdeněk Kovalčík, káže br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Srdečně zveme k účasti.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích – aktuálně

V prostorách bývalé modlitebny Církve čs.husitské v Brně Husovicích, Gargulákova 5, nabízíme lidem v nouzi sociální bydlení v nově zrekonstruovaných malometrážních bytech. Projekt byl dokončen a zkolaudován, za podporu děkujeme Církvi če.husitské – Brněnské diecézi, Ministerstvu pro místní rozvoj a fondům pro regionální rozvoj Evropské unie.

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME, ŽE OD ČERVENCE 2023 JSOU VŠECHNY DOSTUPNÉ BYTY PRONAJATY.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích

Nabídka sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi Centrum Farský, Gargulákova 5, Brno-Husovice
Pro osoby v bytové nouzi nabízíme 5 bytových jednotek v základním vybavení
Přehled nabízených bytů
označení typ,
velikost bezbariérovost poznámka
Byt č.1  1+kk, 44,4 m2
Byt č.2  1+kk, 25,2m2
Byt č.3  1+kk, 34,6m2
Byt č.4  2+kk, 67,1m2
Byt č.5  2+kk, 58,1m2

Byty č. 1, 2, 3 (bezbariérové) jsou určeny pro jednu max. dvě osoby, byty č. 4 a 5 jsouve 2. NP a jsou určeny pro tři až čtyři osoby.Měsíční nájemné sociálního bydlení dle aktuálně platného limitu pro rok 2023 činí: 84,70 Kč/m2. Měsíční zálohy na elektřinu (elektrické topení a ohřev vody), vodné, stočné a služby činí 2500 až 3000,-Kč / měsíčně. Bude požadováno složení kauce ve výši jedné měsíční zálohy předem.V celém objektu je zákaz kouření!Sociální byty nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Jsou určeny pro stabilizaci a zlepšení nepříznivé sociální situace žadatele. Pro pomoc je zajištěna podpora sociálního pracovníka. Narušování domovního řádu a podmínek nájemní smlouvy může být důvodem k ukončení nájmu.Podmínky přijetí
A. Žadatel o byt musí vyhovovat definici osob v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi, je takový subjekt, který v důsledku nepříznivých životních okolností nemá přístup k bydlení, avšak je schopen plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu:

• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě,
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,

page2image48877424
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnostbydlení),
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, • muži a ženy v seniorském věku,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), • osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
• osoby v nezákonně obsazené budově,• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu,
• osoby ohrožené domácím násilím – policejně zaznamenané případy – oběti,
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinoumožnost bydlení),
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účelybydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dřívemohlo být obyvatelné),
• osoby žijící v přelidněných bytech.
B. Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse2členy b) 0,9násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse3členy

page2image34252736

Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 je 40.324,-Kč, pak 0,6 násobek činí 24.194,-Kč

page3image48980720
C. Nájemní smlouva se uzavře na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.D. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt,
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydleníKontakty pro bližší informace a žádosti:Náboženská obec CČSH, Botanická 1, 602 00Brno
(farářka Mgr. et Mgr. Sandra Silná – telefon 541 212 173, 775 181 279)Betanie – křesťanská pomoc, Borky 7, 614 00Brno
(Ing. Jitka Bednářová – telefon 545 230 775, 603 796 816)
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2023

I v letošním roce, v pátek 2.června, vás zveme do Husova sboru na Noc kostelů.
Program:

18,00 Zahájení
19,00 Komorní koncert vážné hudby
20,00 Vystoupení pěveckého sboru KAMPANELA
21,30 Výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka a z Černošských spirituálů

Po celou dobu programu bude v Husově sboru instalována výstava výtvarných děl I. Krajíčka a Marcely Vichrové.
Mezi jednotlivými programy bude možnost shlédnout krátké filmové vstupy z historie Církve československé husitské.

Program Noci kostelů v Husově sboru na Botanické byl podpořen grantem Jihomoravského kraje.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Postní doba 2023

Popeleční středou 22.2.23 začala letošní postní doba. Jak napsal římskokatolický kněz a bratr v Kristu o.Zbigniew Czendlik „nikdo není tak svatý, aby na něm nebylo něco špatného, a nikdo není tak špatný, aby na něm nebylo něco dobrého…„. Možná s těmito, možná s jinými slovy vstupme tedy do doby, která je vyjímečná v koloběhu liturgického roku a sledujme dění, v nás i kolem nás. Z této bdělé pozornosti se může zrodit mnohé ….

Pokoj Vám, sestry a bratři! Jste srdečně zváni na Botanickou 1 v Brně každou neděli k bohoslužbám, a to od 10 hodin dopoledne. Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2022

Tak jako každý rok, i v tom loňském se Náboženská obec CČSH na Botanické zapojila do programu Noci kostelů. Při realizaci programu nám významně pomohl také Jihomoravský kraj. Děkujeme tímto Jihomoravskému kraji za finanční podporu projektu NOCI KOSTELŮ a už se těšíme na letošní ročník, který se bude konat v pátek 2.června 2023. Program již chystáme.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Slavnostní bohoslužby k výročí zrodu církve

102.výročí zrodu Církve československé husitské si v Brně v Husově sboru na Botanické 1 připomeneme slavnostními bohoslužbami v pátek 7.ledna od 16 hodin. Slouží Juraj Jordán Dovala a káže Jonáš Zaplatil. Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Vánoce 2021 v Husově sboru na Botanické

Vánoční bohoslužby budou letos takto:

24.12. od 23h Půlnoční

25.12. od 10h Boží hod

26.12. od 10h svátek sv.Štěpána

2.1.22 od 10h Novoroční bohoslužby

Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kázání (nejen) na neděli 17.října 2021

text: Mk 10,35-45: K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“
Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“
Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“
Oni mu odpověděli: „Můžeme!“
Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Sestry a bratři,

ten dnešní Markův text sedí na současné politické dění v naší zemi až téměř neuvěřitelně. Skoro se mi chce říct “bohužel”. Ani jsem ho nemusela vybírat, on je na tuto neděli liturgicky určený už dávno, jako kdyby do sebe opravdu vše zapadalo. A ba že ano …. 

“Ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou … velmoži dávají pocítit svou moc.”  Úryvek Markova evangelia se dnes točí kolem tématu vlády, služby, stejně jako nás vede k tomu zamyslet se nad otázkou, jak je to s tím plněním našich přání z Boží strany. Učedníci říkají: “… rádi bychom, kdybys nám splnil, oč Tě požádáme … dej, ať .. “  Přání, modlitby jsou tu přece i proto, abychom jejich prostřednictvím Bohu děkovali, sdělovali své touhy, abychom si díky nim, když je vyslovujeme a prociťujeme, uvědomovali, kde jsme, kde jsou naše srdce, po čem touží naše duše … Když něco chceme a chceme to opravdu hodně, třeba se stejnou intenzitou, jako ti dva učedníci chtěli splnit své přání po Kristu, tak třeba i někdy zapomeneme na to se ptát, zda ta naše tužba nějak nepoškodí naše okolí, zda v ní není příliš ega a málo lásky. Vzpomeňme na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, na jeho cestu, jakou vedl Spojené státy americké, na jeho slova a činy, které nadělaly víc škody, než užitku. A to se celou dobu přitom zašťiťoval pevným křesťanským zakotvením a po vyhraných volbách také Boží přízní, kdy Bůh vyslyšel modlitby a Trump byl zvolen prezidentem. Vysvětloval to jako znamení, že Bůh je s ním. A tak když říkáme “Bože, dej …” měli bychom přemýšlet i nad tím, proč se tak modlíme, co ve skutečnosti chceme …. 

“Hledejte především Boží království a to ostatní vám bude přidáno”, říká Ježíš na jiném místě v evangeliu. Jako kdyby tím říkal upřete svůj zrak, svou pozornost k tomu, co je dobré, trvalé, co má smysl, co je prodchnuto láskou a Božím duchem. Za tím jděte. Žijte takový život, kdy vás vede hnací síla zaměřená na dobrý a naplněný život, kdy je Váš život službou a nezůstává za Vašimi kroky destrukce a smrt. 

Co je to vlastně Boží království, jak tomu termínu dnes rozumět? Boží království, pohledem dnešního člověka, je ne toliko místo, které lze lokalizovat pomocí GPS, ale spíš bych řekla atmosféra, nálada a hlavně stav v lidech a mezi lidmi navzájem, kdy převládá a kraluje duch Boží, Bůh, tedy láska ve své ryzí podobě a mnoha obměnách, probuzená a uvědomělá v člověku a jeho každodenním životě, v myšlenkách, slovech a skutcích. 

Často slýchám od lidí slova stesku po tom, jak dnes chybí na jevišti veřejného života osobnost či osobnosti, které by transparentně a srozumitelně předávaly příkladem vlastního života postoj, který by člověka, český národ, táhl eticky, morálně vzhůru. Je známým faktem že to, na co zaměřujeme svou pozornost, roste. Soustřeďujeme-li se tedy na frustraci z nedostatku osobností, pocit frustrace dál roste, kdežto hledáme-li především Boží království, lásku, pokoru, skromnost a osobnosti kolem sebe, ve svém bezprostředním okolí a také především v sobě, roste s tím i naděje, že “teď už”, brzy to, co hledáme, čeho se nám nedostává, jistě nalezneme! Nakonec i události minulého víkendu nějakým způsobem ukázaly náladu ve společnosti, touhu vypořádat se už konečně s některými stíny minulosti. 

To, na co zaměříme větší díl své pozornosti, to, čím krmíme svou duší, čím vyplňujeme náš čas a mentální prostor, závisí skutečně jenom na nás. A tak si myslím, že nám osobnosti ani toliko nechybí, jen možná nejsou tak moc vidět, anebo ještě spíš, my je nevidíme, protože se nekoukáme tak daleko, nemáme takový přehled, i když jsme takřka na každém kroku obklopeni bezdrátovou sítí a na ní napojenými informacemi. Média nám v tomto směru také přílišnou službu neprokazují, alespoň ne ta tzv. mainstreamová. A přitom by to tolik bylo potřeba! Věřím, že si v sobě přirozeně neseme sklon k tomu, abychom tíhli k dobrému, zajímali se o to dobré, kvalitní, nosné, vzdělávali se. Jak historie, tak současná zkušenost ale na mnoha místech dokazují, že na světě stále existuje obrovské pnutí mezi hnací silou zaměřenou na dobro, a energií, která živí destrukci a zlo. Historie i zkušenost nám dokazují, že jsme jako lidé v mnohém nepoučitelní, často jednáme  pudově, tzv. efekt stáda je mocným jevem, který chtě-nechtě musíme brát v potaz. Člověk dělá něco proto, že to dělají i ostatní, nechceme být vystaveni sociálnímu tlaku, který by nastal v případě, že bychom se příliš odlišovali. 

Moudře zní dávná slova Jana Amose Komenského o tom, že “lidé mají učiti se pokud nejvíce možno. Svět zajisté temnot svých sproštěn býti nemůže, leda rozžetím pochodně moudrosti. Lidé vzdělaní v pravdě jimi jsou. Ztratíš-li čas života, ztratíš sám sebe.”

Jsme svobodná společnost, máme možnosti volby. Mnoho lidí si myslí, že to znamená libovůli, dělat si, co chceme. Svoboda má ovšem i ten rozměr vědomého, poučeného a po moudrosti toužícího žití, zodpovědného k sobě i ostatním. Čím více maříme bezbřehostí nebo nevědomostí hnací sílu zaměřenou na život, tím víc v nás sílí, třebas i nevědomky, zaměření na destrukci. A čím více a opravdověji žijeme, tím menší je síla destruktivity.

Přeji vám tedy barevně činorodý podzim, bez depresí a chmur, a odvahu, naději a radost z toho, že můžeme hledat Boží království mezi námi, ať už vypadá jakkoli. Amen!

Rubriky: Kázání | Napsat komentář