Kontakty

Sandra Silná, farářka Církve československé husitské. Narozena 18. prosince 1979 v Nymburce. Po absolvování studií na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové a během studia husitské teologie, judaistiky a psychosociálních studií na Husitské teologické fakultě UK v Praze, pracovala jako knihovnice, servírka, několik let podnikala jako provozovatelka čajovny. Od roku 2007 působí jako farářka v Církvi československé husitské, v letech 2007 – 2016 byla farářkou v Praze Břevnově, od roku 2016 působí v Brně. V letech 2008-2016 také zastávala pozici generální sekretářky Ekumenické rady církví v ČR. V současné době dálkově studuje Střední průmyslovou školu potravinářských technologií v Praze, obor pivovarnictví a na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií, magisterský obor Environmentální studia se specializací „Město, venkov, krajina“.
eMail

Sandra Silná

Sandra Silná

Sandra Silná

Sandra Silná

Bývalí duchovní na Botanické

Eva Buttova

Eva Buttová

Farářka – Eva Buttová. Narodila jsem se v Praze, vystudovala Husitskou teologickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze v letech 1997-2002. Studium jsem ukončila obhajobou diplomové práce na téma: Homiletická situace současného člověka, na katedře praktické teologie. V Brně jsem nastoupila jako kazatelka při dijecézní radě v roce 2003. V roce 2003 jsem přijala jáhenské svěcení v Modlitebně CČSH v Husovicích na ulici Gargulákova a kněžstké svěcení 8. února 2004 v Husobě sboru na Botanické. Mimo těchto míst jsem působila v Brně-Tuřanech a Šlapanicích. Na Botanické působila do srpna 2015, odkud přešla do Prahy, kde v současnosti působí v náboženských obcích Rudná u Prahy, Vyšehrad a Spořilov.
eMail

Květoslava Bezdičková

Farářka – Květoslava Bezdičková. Se narodila v Brně, vystudovala Husovu teologickou fakultu v Praze v 1951-1955. Pro závěrečnou druhou odbornou zkoušku vypracovala práci na téma: Prolog Janova evangelia, z novozákonní teologie. 19. června 1955 byla vysvěcena na kněze CČSH, nastoupila do pražské diecéze na Mostecko, kde v různých náboženských obcích působila do roku 1961. S rodinou se přestěhovala do Brna. Další obec, kde působila do roku 1965 byla Třebíč, od roku 1965 NO Brno-Maloměřice s občasným administrováním NO Husovice, od roku 1989 do konce roku 2007 jako farářka v Brně na Botanické a administrátorka Maloměřic a Bílovic nad Svitavou. Poté jako farářka v Maloměřicích a duchovní na Botanické. Sestra farářka zemřela v únoru 2013.

Odkazy

facebook
noc kostelu
ccsh
ccsh brno