Archiv rubriky: Kázání

Kázání na 3.neděli po sv.Duchu, 13.června 2021

Mk 4, 26-34 – Podobenství o hořčičném zrnu Bratři a sestry, dnešní podobenství je od narozdíl od toho z minulého týdne vlastně docela jednoduché, protože je nám přece jen bližší si představit, jak něco od semínka roste a vyvíjí se, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.neděli po sv.Duchu, 6.června 2021

text: Genesis 3,8-15, 2. Korintským 4,13 – 5, 1, Marek 3,20-35 Sestry a bratři, Ježíš v úryvku Markova evangelia říká, že jeho rodina jsou ti, kteří mu rozumějí, ti, kteří činí Boží vůli, ti, kteří ho následují, nikoliv ti, kteří … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 1.neděli po sv.Duchu, neděli sv.Trojice, 30.5.21

text: Mt 28, 16-20 Bratři a sestry, Ježíš odkázal svým následovníkům mimojiné tato slova: “Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ten vzkaz tedy platí i pro nás. Je to povzbudivá zvěst, že nikdy nezůstaneme sami, že … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na Letnice, 23.května 2021

1.čtení: Sk 2,1 | 1. čtení: Řím 8,8 | Evangelium: Jan 15, 26-27 Sestry a bratři, dnes slavíme třetí největší křesťanský svátek, slavnost seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. Narozdíl od Vánoc nebo Velikonoc není nikde v obchodech tematická … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.neděli po Velikonocích, 2.května 2021

texty: Skutky 8,26-40, 1. Janův 4,7-21, Jan 15, 1-8 Bratři a sestry, náš život by měl odpovídat tomu, co hlásáme, slova by měla být doprovázena činy. V minulosti, ale i v současnosti se mnohde křesťané ne vždy drželi či drží … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 3.neděli po Velikonocích, 25.dubna 2021

Bratři a sestry, v řádu liturgického roku je dnešní neděle nazvána “nedělí dobrého pastýře”. Motiv Hospodina, Boha, Ježíše jako pastýře se prolíná celou Biblí. Třeba ve starozákonním 23.žalmu jsou zaznamenána slova o tom, že “Hospodin je můj pastýř, a proto … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.neděli po Velikonocích, 18.dubna 2021

texty: kniha Skutky apoštolů  a Janovo evangelium Bratři a sestry, co asi formovalo jednání Saula/Šavela, později známého jako apoštol Pavel? Saul – Pavel z Tarsu, vzdělaný muž, farizej, jistě chtěl být věrný učení, které mu předal rabín Gamaliel v Jeruzalémě. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na Boží hod velikonoční, 4.dubna 2021

Bratři a sestry, Písmo nám zvěstuje Ježíšův život, jeho slova, činy, utrpení, smrt a vzkříšení. Hrobem leckterý příběh končí, ale dnešní ráno nám otevírá úplně jinou perspektivu. K čemu se to všechno stalo? Boží odpovědí na tuto otázku je také … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 5.postní neděli, 21.března 2021

5.neděle postní, Smrtná/Judica, 21.března 2021, Brno – Botanická texty: Jeremjáš 31,31-33, Židům 5,5-10, Jan 12,20-33 Sestry a bratři, blížíme se ke svatému velikonočnímu týdnu. Dnešní 5.postní neděle zvaná Judica, nebo také Smrtná, už ukazuje k velikonočním událostem, které zanedlouho přijdou. … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 4.postní neděli, 14.března 2021

texty: Numeri 21,4-9, Efezským 2,1-10, Jan 3, 14-21 Bratři a sestry, Izraelci už dlouho putovali, cesta pouští nebyla nijak příjemná a lid začal propadat malomyslnosti – depresím a špatným náladám – řekli bychom asi dnes. Stěžovali si, nelíbilo se jim, … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář