Archiv autora: Sandra Silná

Noc kostelů 2023

I v letošním roce, v pátek 2.června, vás zveme do Husova sboru na Noc kostelů. Program: 18,00 Zahájení 19,00 Komorní koncert vážné hudby 20,00 Vystoupení pěveckého sboru KAMPANELA 21,30 Výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka a z Černošských spirituálů Po … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Postní doba 2023

Popeleční středou 22.2.23 začala letošní postní doba. Jak napsal římskokatolický kněz a bratr v Kristu o.Zbigniew Czendlik „nikdo není tak svatý, aby na něm nebylo něco špatného, a nikdo není tak špatný, aby na něm nebylo něco dobrého…„. Možná s … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2022

Tak jako každý rok, i v tom loňském se Náboženská obec CČSH na Botanické zapojila do programu Noci kostelů. Při realizaci programu nám významně pomohl také Jihomoravský kraj. Děkujeme tímto Jihomoravskému kraji za finanční podporu projektu NOCI KOSTELŮ a už se … Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Slavnostní bohoslužby k výročí zrodu církve

102.výročí zrodu Církve československé husitské si v Brně v Husově sboru na Botanické 1 připomeneme slavnostními bohoslužbami v pátek 7.ledna od 16 hodin. Slouží Juraj Jordán Dovala a káže Jonáš Zaplatil. Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Vánoce 2021 v Husově sboru na Botanické

Vánoční bohoslužby budou letos takto: 24.12. od 23h Půlnoční 25.12. od 10h Boží hod 26.12. od 10h svátek sv.Štěpána 2.1.22 od 10h Novoroční bohoslužby Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kázání (nejen) na neděli 17.října 2021

text: Mk 10,35-45: K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání (nejen) na neděli 10.října 2021

L 10, 29-37 Bratři a sestry, Samařan, který byl pro Židy kacířem, je pohnut soucitem a zachraňuje cizího člověka. Četli jsme, jak ten, co se ptal: “Kdo je můj bližní?” – tedy jinak řečeno: “kde je hranice mezi domácími a … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání (nejen) na neděli 3.října 2021

text: Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na neděli 5.září 2021

Mk 7,31-37 Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na neděli 11.července 2021

text: Mk 6,7-13 Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na … Celý příspěvek

Rubriky: Kázání | Napsat komentář