Zamyšlení a texty

Zpět

18.6.2020 modlitba ses. P. Vítkové

 

 

Modlitba sestry farářky Petry Vítkové na letošním vikariátním shromáždění:

 

Svatý Bože,

prosíme, posvěť svou přítomností toto naše shromáždění a uděl nám svoji moudrost, která by se stala i moudrostí naší, usměrňovala naše myšlení, slova i činy tak, aby i Ty ses k nim mohl přiznat a přijmout je jako projev naší křesťanské víry a zbožnosti. Amen.