Diecézní orgány

Diecézní rada

Diecézní rada je správní, výkonný a dozorčí orgán diecéze. Jejím předsedou je z titulu své funkce biskup, další členové jsou voleni diecézním shromážděním na šestileté funkční období, přičemž se dbá, aby alespoň polovinu členů diecézní rady tvořili laici (tj. neduchovní osoby).

Složení diecézní rady brněnské diecéze:

předseda: Mgr. Juraj Dovala, biskup
místopředseda: Ing. Petr Sadovský, Ph.D.
finanční zpravodajka: Ing. Jitka Bednářová
členové: Mgr. Michal Devečka, Ph.D., Mgr. Pavel Homolka, JUDr. René Hušek, Ing. Pavel Pospíšil, Mgr. Marcel Sladkowski, Mgr. František Tichý

Diecézní revizní finanční výbor

Diecézní revizní finanční výbor je kontrolní orgán diecéze, jehož úkolem je především kontrola hospodaření diecéze a náboženských obcí.

Složení diecézního revizního finančního výboru:

předseda: Vratislav J. Marša, DiS.
členky: Jitka Alexová, Mgr. et Ing. Iveta Hušková, Mgr. Šárka Chytilová, Markéta Kováčiková, Ivana Krejčí, Mgr. Iva Pospíšilová, Věra Procházková

Diecézní kární výbor:

předseda: Mgr. Renata Vlková
členové: ThDr. Petr Šandera, JUDr. Alena Brychtová, Mgr. Miroslav Kubíček, Ing. František Novák, Mgr. Eva Suchánková

Správní rada Fondu misie a evangelizace:

předseda: Mgr. Michal Devečka, PhD.
členové: RNDr. Martina Slaninová, Mgr. Mariana Ambrožová, Mgr. Juraj Dovala

Správní rada Fondu sociální práce a diakonie:

předseda: Jaromír Hron
členové: Mgr. Lenka Gláserová, Libuše Jarošová, ThDr. Světluše Košíčková, Ing. Jitka Bednářová

Správní rada Fondu oprav a investic

Tvoří ji členové diecézní rady.

Fond disparita:

předseda: Mgr. et Ing. Iveta Hušková
členové: Mgr. Michal Devečka, PhD., Vratislav J. Marša, DiS., M. Morava

Laický zástupce do Ústřední rady:

Štěpán Krejčí

Církevní revizní finanční výbor:

Mgr. Iva Pospíšilová

Církevní kární výbor:

Ing. František Novák

Církevní zastupitelstvo:

Mgr. Marcel Sladkowski
Ing. Jitka Bednářová
PaedDr. Zdeněk Kovalčík
Mgr. Iva Pospíšilová

Poradní orgány diecézní rady a biskupa

Teologický poradní sbor:

ThDr. Světluše Košíčková, Mgr. Miroslav Kubíček, Mgr. Luboš Pliska, ThDr. Petr Šandera, Mgr. Iva Pospíšilová, Mgr. Michal Devečka, Ph.D., Mgr. Juraj Dovala

Ekumenická komise:

ThDr. Světluše Košíčková, Ing. Pavla Roupcová, Ph.D., Mgr. Sylva Sadovská, Mgr. Iva Pospíšilová, Mgr. Juraj Dovala

Personální komise:

Ing. Michaela Kubíčková, ThDr. Petr Šandera, Mgr. Luboš Pliska, Mgr. František Tichý, Mgr. Juraj Dovala

Zástupci diecéze v hospodářské komisi zřízené Ústřední radou:

Mgr. et Ing. Iveta Hušková, Ing. Petr Sadovský, Ph.D., Ing. Jitka Bednářová

Kulturní komise:

Ivana Krejčí, ThDr. Světluše Košíčková, Mgr. Marcel Sladkowski, Mgr. Juraj Dovala

Hospodářská komise:

Mgr. et Ing. Iveta Hušková, Mgr. Pavel Homolka, Ing. Jitka Bednářová, Mgr. Juraj Dovala, JUDr. Lumír Schejbal, Eva Bednaříková, Ing. Lenka Urbanová

Diecézní komise duchovní správy:

Mgr. Juraj Dovala, Mgr. et Ing. Iveta Hušková, Ing. Michaela Kubíčková, ThDr. Petr Šandera, Mgr. Luboš Pliska, Mgr. František Tichý