Nabídka drobných tisků v roce 2019

Objednávat můžete na DR CČSH, Joštova 7, Brno, nebo na e-mail: pp.goldp@seznam.cz

Brožurky

Povzbuzení pro různé životní situace

Povzbuzení 1, Povzbuzení 2 (formát „A6“) 16,-- Kč

Povzbuzení 1, Povzbuzení 2 (formát „A5“) 22,-- Kč

Povzbuzení 3, Povzbuzení 4 (formát „A6“) 16,-- Kč

Povzbuzení 3, Povzbuzení 4 (formát „A5“) 22,-- Kč

Pokoj vám – knížečka pro starší a osamělé (Miloslava Skálová) (A6) 15,-- Kč

Pokoj vám – knížečka pro starší a osamělé (Miloslava Skálová) (A5) 20,-- Kč

Povzbuzení pro pozůstalé (zvlášť pro ženy i muže)

Pokoj vám (Jana Wienerová) (formát „A6“) 16,-- Kč

Pokoj vám (Jana Wienerová) (formát „A5“) 22,-- Kč

Modlitby

Modlitbičky pro děti (Zdeněk Svoboda, Jana Wienerová) 11,-- Kč

Modlitby (Pavlíková, Havl. Brod) 2,-- Kč

Modlitebníček pro děti - Klíčky (Jana Wienerová) 70,-- Kč

Základní kameny víry v CČSH

Základní kameny (Jana Wienerová) 10,-- Kč

Omalovánky pro děti

Ježíšova podobenství (Jana Wienerová) 22,-- Kč

Setkání s Ježíšem (Jana Wienerová) 22,-- Kč

Soluňští bratří (Jana Wienerová) 22,-- Kč

Domalovánky Soluňští bratří (Jana Wienerová) 40,-- Kč

Přednášky

Místo duchovní hudby v CČSH (PhDr. Jiří Pospíšil) 10,-- Kč

Slavíme liturgii (ThDr. Petr Šandera) 15,-- Kč

Znovuobjevování daru Liturgie (ThDr. Tomáš Butta) 15,-- Kč

Zrod, cesta a poslání CČSH (ThDr. Tomáš Butta) 15,-- Kč

Církev českosl. (husitská) 1920 až 1924 (Radek Hobza) 10,-- Kč

Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského (ThDr. Tomáš Butta) 22,-- Kč

Přinesli nám Písmo svaté (PhDr. Václav Štěpánek) 10,-- Kč

Pravda a nejvyšší norma u Jana Husa (Miroslav Kubíček) 10,-- Kč

Materiály pro vzdělávání pracovníků v církvi

Vzdělávání rad starších – 1.ročník (E.Zvolánková) 15,-- Kč

Vzdělávání rad starších – 2.ročník (E.Zvolánková) 15,-- Kč

Vzdělávání rad starších – 3.ročník (E.Zvolánková) 15,-- Kč

Vzdělávání rad starších – 4.ročník (E.Zvolánková) 30,-- Kč

Vzdělávání rad starších – 5.ročník (E.Zvolánková) 30,-- Kč

Sborníky a životopisy

Můj životopis (Oskar Malý) – Vzpomínky spoluzakladatele CČS(H) 55,-- Kč

Zamyšlení, příběhy

O planém a dobrém slovu (Z. Svoboda) 10,-- Kč

O deseti značkách (Z. Svoboda) 33,-- Kč

Tajný exkluzivní rozhovor … (M. Matouš) 20,-- Kč

Vejděte … – malé příběhy a podobenství (Ludmila Štěpánková) 10,-- Kč

Dopisy1, 2, 3 (Eva Zvolánková) 30,-- Kč

Knížky a časopisy

Duchovní zamyšlení

Katedrála (Juraj Jordán Dovala) 80,-- Kč

Knížky pro děti

O princích Áránovi a Árámovi a jiné pohádky (Zdeněk Svoboda) 60,-- Kč

Doma (Zdeněk Svoboda, Lumír Čmerda) 80,-- Kč

Mija a jeho kamarádi (Miroslav Butula) 50,-- Kč

Hvězdička a trpaslíček (Miroslav Butula) 70,-- Kč

Pohádkové příběhy (Miroslav Butula) 80,-- Kč

PoaPo (Miroslav Butula) 87,-- Kč

Básnické sbírky, próza

Nezaklepávejte mě slova (Zdeněk Svoboda) 60,-- Kč

Stesky a rozbřesky (Zdeněk Svoboda) 60,-- Kč

Pro chléb a víno (výběr z díla Zdeňka Svobodu k jeho 85. naroz.) 130,-- Kč

Všelicos (Zdeněk Svoboda) 50,-- Kč

Několika pěšinami (Joachim Dachsel) 90,-- Kč

Hvězda adventu (Miroslav Matouš) 20,-- Kč

Nebe a země (Miroslav Matouš) 25,-- Kč

Anděl se dívá klíčovou dírkou (Marcela Kašparová) 45,-- Kč

Vrásnění (Jana Wienerová) 105,-- Kč

Stopy v rose (Miroslav Matouš) 50,-- Kč

Noc pod nebem (Miroslav Matouš) 35,-- Kč

Stopy v trávě (Miroslav Matouš) 50,-- Kč

Stopy (Miroslav Matouš) 90,-- Kč

Občasník Brněnské diecéze

Nulté číslo 20,-- Kč

První číslo 20,-- Kč

Od druhého čísla 25,-- Kč

Další tisky

Osvědčení o zapsání do členského seznamu NO 6,-- Kč / ks

Křestní list (pro dívky a chlapce – liší se barvou) 8,-- Kč / ks

Obětinky 1,-- Kč / ks

Obrázky, pohlednice, přání

Sada velikonočních pohlednic (6 ks) (Jana Wienerová) 30,-- Kč / sadu

Sada pohlednic na celý rok (12 ks) (J. Wienerová, Z. Svoboda) 50,-- Kč / sadu

Sada pohlednic - Symboly (7 ks) (Miroslav Kubíček) 35,-- Kč / sadu

Sada pohlednic - Betlém (18 ks) (Lumír Čmerda) 70,-- Kč / sadu

Sada pohlednic - školící středisko Lipová (sada 5 pohlednic) 25,-- Kč / sadu

Sada kartiček na vzkazy (10 ks) v pouzdře (Výběr z indexu kartiček) 40,-- Kč / sadu

Kostel M.J.Husa v Uherském Brodě (sada 27 pohlednic) 100,-- Kč / sadu

Sada vánočních pohlednic – foto betlémů (6 ks) 30,-- Kč / sadu

Pohlednice: Kříž (Jana Wienerová) 5,-- Kč / ks

Pohlednice: Betlém (Jana Wienerová) 5,-- Kč / ks

Přání s obrázkem A5 přeložená (obrázek i dle vlastního návrhu) 7,-- Kč / ks

Přání s obrázkem A4 přeložená (obrázek i dle vlastního návrhu) 11,-- Kč / ks

Sada přání s obrázkem malovaným dítětem (7 ks) 35,-- Kč / sadu

Pohlednice A6 (obecně) 5,-- Kč / ks

Kartička A6 (obecně) 4,-- Kč / ks

Kalendář A4 (laminovaný) 10,-- Kč / ks

Záložky s údaji o NO (ve spolupráci s NO) 2,-- Kč / ks

Vydáno pro třetí osoby

Ženy duchovní v CČSH 55,-- Kč

Sborník Botanická – 80 let NO 22,-- Kč

Ticho (Juraj Jordán Dovala) 100,-- Kč

Chrám uprostred trhoviska (Juraj Jordán Dovala) 100,-- Kč

Kyrie eleison /modlitbičky z podzemia/ (Juraj Jordán Dovala) 80,-- Kč

Dívčí meditace (Miroslav Matouš) 100,-- Kč

Odkud vyvěrá zřídlo (Miroslav Matouš) 100,-- Kč

Pouť za světlem (Miroslav Matouš) 100,-- Kč

Svět nesmí být pro lásku malý (sebrané dílo Jaroslava Vyskočila) 110,-- Kč

Postřehy z praxe houslového pedagoga (Radana Váňová) 40,-- Kč

Dobrodružství pod zemí (Miroslav Butula) 80,-- Kč