Důrazy

Na co klademe důraz:

Pro lásku Kristovu sledovat a zajímat se o svět kolem nás.

Naslouchat lidem kolem nás, jejich otázkám, nadějím i problémům a dosvědčovat jim Krista.

Pokoušet se předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška.

Uchovávat a rozvíjet hodnoty české duchovní tradice (tradice cyrilometodějská, svatováclavská, zejména husitská a bratrská).

Usilovat o obnovu církve zejména zvěstováním Božího slova a slavením Ježíšovy večeře.

Připomínat, že křesťanská víra musí nést ovoce ve způsobu života.