Videa

Bohoslužby

Sváteční slovo husitského faráře Vratislava Jana Marši

Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Dovaly

Sváteční slovo Hany Tonzarové

Sváteční slovo husitského faráře Miroslava Kubíčka

Reportáž z Taizé bohoslužby

Milujme Boha v jeho díle | Juraj J. Dovala

Postní bohoslužba z chrámu Spasitele v Brně

Strach | Miroslav Kubíček

Vánoční bohoslužba z Husova sboru v Brně

Husitská pouť do Hodonína

S Bohem tady a teď | Juraj J. Dovala

Božínku! | Sandra Silná

„Váš dům se vám ponechává pustý.“ | Miroslav Kubíček

Varhanický kurz v Olomouci

Pankáč v kostele | Juraj J. Dovala

O svobodě, o jejím nepochopení a zneužití | Miroslav Kubíček

Spisovatel, písničkář, bylinkář, ale hlavně nový brněnský biskup Juraj J. Dovala

Bohoslužby

NO Hodonín – bohoslužby 18.10.2020

NO Havlíčkův Brod – dvě zamyšlení ses. M. Švestkové

kázání M. Noe - pouze audio

NO Zlín – připravované bohoslužby

2. 11. 2020 1. 11. 2020 25. 10. 2020