Videa

Bohoslužby

Sváteční slovo biskupa Mgr. Juraje Dovaly

Sváteční slovo biskupa Mgr. Juraje Dovaly

Sváteční slovo Mgr. Miroslava Kubíčka

Sváteční slovo Mgr. Miroslava Kubíčka

Sváteční slovo husitského faráře Vratislava Jana Marši

Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Dovaly

Sváteční slovo Hany Tonzarové

Sváteční slovo husitského faráře Miroslava Kubíčka

Reportáž z Taizé bohoslužby

Milujme Boha v jeho díle | Juraj J. Dovala

Postní bohoslužba z chrámu Spasitele v Brně

Strach | Miroslav Kubíček

Vánoční bohoslužba z Husova sboru v Brně

Husitská pouť do Hodonína

S Bohem tady a teď | Juraj J. Dovala

Božínku! | Sandra Silná

„Váš dům se vám ponechává pustý.“ | Miroslav Kubíček

Varhanický kurz v Olomouci

Pankáč v kostele | Juraj J. Dovala

O svobodě, o jejím nepochopení a zneužití | Miroslav Kubíček

Spisovatel, písničkář, bylinkář, ale hlavně nový brněnský biskup Juraj J. Dovala

Bohoslužby

NO Hodonín – bohoslužby 18.10.2020

NO Havlíčkův Brod – dvě zamyšlení ses. M. Švestkové

kázání M. Noe - pouze audio

NO Zlín – připravované bohoslužby

2. 11. 2020 1. 11. 2020 25. 10. 2020