Křesťanská meditace

Meditace (stare in medio - zůstávat ve středu).

Stará definice říká, že "modlitba je pozvedání srdce a mysli k Bohu". Většinou jsme vedeni pouze k modlitbě na úrovni mysli - vědomí, kdy jsou používána slova. Při modlitbě srdce o Bohu nepřemýšlíme a nerozmlouváme s ním. Jednoduše s Bohem jsme. To je meditace. Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást křesťanské tradice. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. Je to cesta ke spojení s Duchem Krista.

Základ křesťanské meditace je stejný jako u každé jiné meditace: jde o znehybnění těla i mysli, abychom zažili ryzí okamžik přítomného bytí. V křesťanské meditaci však nejde jen o zklidnění a vyčištění hlavy, jde o to, v tomto ryzím okamžiku nehybného bytí se setkat s Kristem a v něm a skrze něj pak nalézt sám sebe. Středem křesťanské meditace tedy nejsem já, ale Kristus.

Křesťanská meditace má dnes už také mnoho různých učitelů a směrů (základ je ovšem vždy stejný: hledání Krista ve svém středu). Světové společenství pro křesťanskou meditaci (WCCM) následuje příkladu a učení benediktina Johna Maina, který v druhé polovině 20. stol. meditaci pro křesťanství znovuobjevil a stal se jejím propagátorem. Založil meditační centra v Montrealu a v Londýně. Jeho nástupcem je Laurence Freeman‚ který již několikrát vedl meditační ústraní i v ČR. Základem tohoto světového společenství jsou místní meditační skupiny, tak zvané kláštery beze zdí.

Meditační skupina, která se schází v prostorách budovy Brněnské diecéze CČSH v Brně je jednou z nich.

Scházíme se každé úterý (kromě svátků a letních prázdnin) v 17.45 hod. v místnosti pro setkávání ve 3. patře na Joštové 7.

Náplní večera je krátký úvod, meditační praxe a sdílení poznatků a zkušeností. Večery křesťanské meditace jsou otevřeny pro každého bez rozdílu vyznání a příslušnosti k církvi. Vedou Jiří a Olga Krčmovi a Anna Štěpánková.

Více info na www.husitezidenice.cz www.krestanskameditace.cz.

Kristýna Kuboňová
Kristýna Kuboňová
Kristýna Kuboňová