V co věříme

Jsme jedna z mnoha křesťanských církví.
Mnohé máme společné se všemi křesťany.
Nejprve představíme to společné a pak některé naše důrazy.

Vít Mádr
Vít Mádr

Věříme

v osobního Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
V Boha, který se dává poznat.
Zjevil se izraelskému lidu
a jeho prostřednictvím celému světu.

Věříme,

že tento Bůh nás zve do společenství s ním.
Můžeme s ním žít v osobním vztahu a tak ho poznávat.

Věříme,

že jedinečným a nesrovnatelným pramenem
náboženského poznání je Písmo svaté, Bible.

Věříme

v Ježíše Krista jako Božího Syna,
jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi.
Věříme, že jedině v něm můžeme nejlépe poznat Boha
a že v něm osobně působí Bůh k záchraně člověka a světa.

Věříme,

že Ježíš Kristus z lásky ke každému člověku
zemřel na kříži a vstal z mrtvých.
Po svém vzkříšení je stále živý
a zůstává mezi těmi, kdo v něho věří.

Věříme,

že jedině Ježíš dává našemu životu trvalý smysl.
Věříme, že život s Ježíšem nekončí smrtí,
ale spěje k věčné slavnosti.